Mỗi tuần một chuyên đề

Kiểm toán tài chính

  • Thread starter dangyenthinh
  • Ngày gửi
D

dangyenthinh

Guest
28/11/14
1
0
1
31
mọi người ơi giúp mình với mai mình thi rùi
Công ty Mai Châu vừa sử dụng phương pháp LIFO và phương pháp FIFO trong việc tính giá hàng xuất kho trong cùng năm tài chính. Trong trường hợp đó liệu kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến dạng chấp nhận toàn phần hay không? Giải thích tại sao?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA