Chúc mừng sinh nhật anh Vu Hoai Duc

  • Thread starter Katherine
  • Ngày gửi
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
200
3
16
Searching...
#1
Happy Birthday To You!

Chúc anh tuổi mới thành đạt và luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình!

:beernow:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
Không say...
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
...không về!!!​
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669

:beer:​
 
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#2
Chúc mừng sinh nhật anh Vũ Hoài Đức!

Chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.:biggrinda

Chị K chúc hay thiệt! Với sức anh Đức thì chỉ cần :beernow: (hàng 1) là đã lăn quay ngã ngửa rồi còn đâu nữa mà "Không say - Không về)
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
#4
Chúc mừng sinh nhật anh nhé. Chúc anh luôn thành đạt và hạnh phúc.
 
darkmoon

darkmoon

Tiền và tiền $$$
12/9/03
404
9
0
36
HCM
#5
Chúc mừng sinh nhật Anh Vũ Hoài Đức.:beer:
:talk: :two: :beer: :music-smi :lol: :ladiesman
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,017
5
0
39
Làng Cà
#6
Happy Birthday To You!

Chúc anh tuổi mới thành đạt và luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình!

:beernow:
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
Không say...
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
...không về!!!​
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi169.photobucket.com%2Falbums%2Fu233%2FKatherine_Emerald%2Fimages.jpg&hash=04eeb5194ac5921ba2f73e1aeed63669

:beer:​
Anh Đức nhận hàng 1, thì để lại cho em hàng 2, hàng 3 nhé!
Chúc mừng sinh nhật!
(Nhân tiện, cảm ơn về hàng 2, hàng 3 luôn)
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,167
994
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
#7
Chúc mừng SN bác VHD. :cheesebur

Đề nghị bác đãi AE 1 chầu hột vịt lộn để thị trường sớm đổi chiều :dogrun:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
894
16
18
HCMC
#9
Chúc mừng Sinh Nhật bác Đức, chúc bác thành công trong công việc, kiếm được nhiều tiền.... dắt mọi người đi ăn Sinh Nhật.
 
T

thao

Sơ cấp
#10
Lâu quá mới vào lại điễn đàn thì lại gặp SN anh

Chúc mừng sinh nhật anh
Chúc anh vui vẻ...
:beernow: :beernow: :beernow:
 
D

dungbtxhn

Sơ cấp
4/9/06
55
0
0
Ha Noi
#11
:cheesebur Chúc mừng sinh nhật anh Đức ! :flowersun
Anh Đức nhận hàng 1, thì để lại cho em hàng 2, hàng 3 nhé!
Chúc mừng sinh nhật!
(Nhân tiện, cảm ơn về hàng 2, hàng 3 luôn)
Anh tranchan lấy hàng 2 thui, cho tụi em hưởng ké hàng 3 nhá .
:biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :biggrinda :food-smil
:beer:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
837
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
#12
Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh tuổi mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
#13
Hôm nay sinh nhật anh hai
Nhà em hứng viết một bài cho xôm
Mừng anh thêm tuổi xồn xồn
Tóc thêm phần bạc thêm buồn xiết bao...

Còn tiếp... hihi.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
47
Ai trong diễn đàn
#14
XIN CẢM ƠN LỜI CHÚC CỦA CÁC BẠN!

Túm lại là sẽ cầu được - ước thấy một số điểm cơ bản sau:

1) Trẻ
2) Khỏe
3) Vui vẻ
4) Hạnh phúc
5) Thành đạt
6) Uống được...nhiều hơn Viva!
...
7) Thị trường đảo chiều để được ThanhNam đãi 1 bữa (hoành cháng) chuyên đề: Hột vịt lộn!!! :dogrun:

Thanks all!!! :biggrinda
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
#15
Tiếp theo ...

Nhớ xưa tửu hậu dư trà
Nhớ con khô mực, nhớ vài vại bia
Sao anh ở mãi đâu kìa
Chúng em đang đợi để vìa với anh.


còn tiếp....
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
#16
Tiếp theo....

Bụng này em vẫn để dành
Lẽ đâu anh nỡ mặc đành nó sao?
Có gì anh cứ nhét vào
Chó thơm, rượu ngọt, ào ào em xơi.
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
3
18
56
Ho chi Minh city
#18
Chúc mừng SN nhé Nhớ là già thêm một tuổi rồi - Nhưng sao cho càng già càng dẻo càng dai nhé pat
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#19
Chúc anh năm nay sớm hoàn thành kế hoạch đặt ra (từ 1 đến 7) và cố gắng vượt kế hoạch (8 --> ....), nhất là hột vịt lộn phải từ hàng 10 trở lên!:biggrinda :biggrinda :biggrinda
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
355
3
0
Đồng Nai
#20
Em chúc mừng sinh nhật anh Đức. Chúc anh nhiều hạnh phúc, sức khỏe và ngày càng gắn bó với webketoan thêm nhé.:)
 

Thành viên trực tuyến

  • Bích Võ
  • daongocnam0603
  • sthink.com.vn
  • Châu Nguyễn24
  • tuantran203
Xem nhiều