Hóa đơn điều chỉnh sai sót

  • Thread starter oanhngo511
  • Ngày gửi
O

oanhngo511

Guest
20/8/13
32
0
6
28
tphcm
Bên công ty mình bị bên bán xuất hóa đơn sai tên công ty, đã kê khai thuế
Bên mua và bán đã lập biên bản điều chỉnh sai sót, bên bán xuất lại HĐ điều chỉnh cho bên mua, trên HĐ điều chỉnh lại ghi cả giá trị tiền và thuế ( giống với HĐ sai tên công ty) mà lẽ ra phải để = 0.
Không biết có cách nào xử lý trường hợp này không ạ!
Cám ơn mọi người!
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,723
960
113
TP.Hồ Chí Minh
THÔNG TƯ
Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ​


Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.


+Theo hướng dẫn công văn mới Số: 4099/CT-TTHT TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014: việc sai sót hóa đơn về địa chỉ, mã số thuế, tên công ty, tên hàng hóa, đơn vị tính…sai sót ko liên quan đến số tiền

- Bên bán và mua lập biên bản điểu chỉnh hóa đơn sai sót

- Bên bán xuất lại hóa đơn mới phần nội dung (ghi rõ hóa đơn thay thế là hóa đơn số ngày tháng năm)

- Bên bán ko cần thu hồi hóa đơn củ, bên mua cũng ko phải trả lại hóa đơn củ

Hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).


Hóa đơn xuất điều chỉnh có hai cách xuất

Cách 01: Xuất lại Y trang như hóa đơn đã lập

Hoandonthaythe.pngCách 02: xuất điều chỉnh nhưng phần tiền = 0


= > Cả hai cách đều được chỉ quan trọng khi bạn kê khai thuế thì phần tiền bỏ trống = 0 là được
 

Xem nhiều