Học chứng chỉ kế toán trưởng ở đâu tốt nhất hiệu quả nhất

  • Thread starter Phuong Thu Thu
  • Ngày gửi
P

Phuong Thu Thu

Guest
24/11/14
8
0
1
34
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỐC GIA

clip_image001.gif


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

clip_image002.gif
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1308/KTQG - TBTS

V/v: Mở khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

VÀ LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP


Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, cá nhân có nhu cầu.Căn cứ CV 9168/BTC - TCCB ngày 08/7/2014 của BTC về thi nâng ngạch kế toán viên chính năm 2014, căn cứ vào điều b tiêu chuẩn dự thi Công chức phải đạt các tiêu chuẩn sau:có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành tài chính kế toán, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp,…

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn Tỉnh Hà Nam,Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh. Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:

I. Thời gian, địa điểm,học phí:

- Thời gian đào tạo: (học vào T7, CN hàng tuần), Sáng 8h-11h30, chiều 13h-17h.

- Địa điểm học: các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh (Địa điểm sẽ thông báo đến từng học viên)

- Thời gian học: trong tháng 12

- Kinh phí đào tạo: 3.000.000 đ/01 học viên/01 khóa học.

II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).

III. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính do đại học Kinh tế quốc dân cấp (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học đăng kí qua mail:phuongthugddt@gmail.com

Thủ tục nhập học:

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp phô tô công chứng( không quá 6 tháng).

- 01 Chứng minh nhân dân phôtô

- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)

- 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

Chi tiết xin liên hệ: Công ty CP giáo dục Việt Nam

clip_image004.jpg
Địa chỉ: tầng 2, số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. GIÁM ĐỐC

Điện thoại: Cô Thu: 0972 926 989

Thông báo này có giá trị đến hết 12/2014.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTBD.Đào Xuân Dũng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA