Cách giải quyết vấn đề về hàm......công thức.....hơi khó...

  • Thread starter damdinhex
  • Ngày gửi
D

damdinhex

Sơ cấp
12/12/14
0
0
0
30
VD Mình có Cột A như sau:
DUONG Tran Nhat Duat
DUONG Dien Bien Phu
DUONG Nguyen Du
làm như cột B:
1 DUONG Tran Nhat Duat
2 DUONG Tran Nhat Duat
3 DUONG Tran Nhat Duat
4 DUONG Tran Nhat Duat
5 DUONG Tran Nhat Duat
6 DUONG Tran Nhat Duat
7 DUONG Tran Nhat Duat
8 DUONG Tran Nhat Duat
9 DUONG Tran Nhat Duat
10 DUONG Tran Nhat Duat
1 DUONG Dien Bien Phu
2 DUONG Dien Bien Phu
3 DUONG Dien Bien Phu
4 DUONG Dien Bien Phu
5 DUONG Dien Bien Phu
6 DUONG Dien Bien Phu
7 DUONG Dien Bien Phu
8 DUONG Dien Bien Phu
9 DUONG Dien Bien Phu
10 DUONG Dien Bien Phu
1 DUONG Nguyen Du
2 DUONG Nguyen Du
3 DUONG Nguyen Du
4 DUONG Nguyen Du
5 DUONG Nguyen Du
6 DUONG Nguyen Du
7 DUONG Nguyen Du
8 DUONG Nguyen Du
9 DUONG Nguyen Du
10 DUONG Nguyen Du
Hỏi mạo muội hỏi anh em trên diễn dàn có hàm hay công thức nào chuyển nhanh hơn ko....chứ mình kéo le chuột mỗi tay quá.....hơn 700 tên DUONG như trên thì sao.....???
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-nhanh-hay-công-thức-nào-lẹ-cái-đề-án-này-nhé
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK