Doanh nghiệp mới thành lập có phải kê khai thuế ngay trong kỳ hiện tại?

  • Thread starter lehuyvan
  • Ngày gửi
L

lehuyvan

Sơ cấp
27/2/09
22
0
1
Ha Noi
Giấy đăng ký kinh doanh của công ty em ghi là ngày 26/11/2014,
Đến ngày 03/12/2014 thì bên em mới chính thức nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh + chứng nhận mẫu dấu từ Sở kế hoạch đầu tư.
Nộp tờ khai lần đầu và thuế môn bài thì bên em đã nộp rồi.

Vậy cho em hỏi bên em có phải kê khai thuế và nộp vào ngày 20/12/2014 hay không? hay là sang 20/01/2015 mới phải kê khai ạ?

Em xin cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuduyen283

Trung cấp
24/6/14
130
26
28
Ha Noi
Giấy đăng ký kinh doanh của công ty em ghi là ngày 26/11/2014,
Đến ngày 03/12/2014 thì bên em mới chính thức nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh + chứng nhận mẫu dấu từ Sở kế hoạch đầu tư.
Nộp tờ khai lần đầu và thuế môn bài thì bên em đã nộp rồi.

Vậy cho em hỏi bên em có phải kê khai thuế và nộp vào ngày 20/12/2014 hay không? hay là sang 20/01/2015 mới phải kê khai ạ?

Em xin cảm ơn!

Sang 20/01/2015 moi ke khai cho Quy 4/2014 ban nhe!
 
N

ngoc hoàn

Guest
9/12/14
11
0
1
31
Từ ngày 01/10/2014 theo nghị định 91/2014/NĐ-CP thì cơ quan thuế đã sửa đổi lại rồi bạn ak.
Theo TT 156/2013/TT-BTC NHƯ SAU: khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống .Đối với trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý .Sau khi sản xuất KD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa,dv của năm dương lịch tiếp theo để thực hiện kê khai theo quý hay theo tháng.
 
L

lehuyvan

Sơ cấp
27/2/09
22
0
1
Ha Noi
Em đọc thì nó thé này cơ ạ :(
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91//014/NĐ-CP, Điều 11, khoản 1, điểm b quy định:
"Khai theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng."

Vậy trường hợp của em là theo tháng rồi.
(Mà nghị định thì nó có pháp lý cao hơn thông tư, mà thông tư nó lại là hướng dẫn thực thi nghị định, ôi cái cuộc đời)
 
T

thuduyen283

Trung cấp
24/6/14
130
26
28
Ha Noi
Em đọc thì nó thé này cơ ạ :(
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91//014/NĐ-CP, Điều 11, khoản 1, điểm b quy định:
"Khai theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng."

Vậy trường hợp của em là theo tháng rồi.
(Mà nghị định thì nó có pháp lý cao hơn thông tư, mà thông tư nó lại là hướng dẫn thực thi nghị định, ôi cái cuộc đời)

Bây giờ mình phải làm theo quy định mới nhất của năm 2014 chứ bạn!
Mình trích 1 đoạn TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, có hiệu lực từ 15/11/2014 bạn tham khảo nhé:

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

- Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

- Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Ví dụ 22: Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Doanh thu của năm 2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Ví dụ 24: Doanh nghiệp E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

Ví dụ 25: Doanh nghiệp G năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

- Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

b.3) Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.”
 

Đính kèm

  • 3. THÔNG TƯ SỐ 151_2014_TT-BTC.doc
    1.2 MB · Lượt xem: 172
L

Le tuyet bay

Trung cấp
2/4/13
189
48
28
Thanh Hoa
- Bạn phải gửi cho cơ quan thuế các hồ sơ :
+ TB phương pháp tính thuế.
+ Mẫu 08
+Mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn.
- Cơ quan thuế trả lời Xem bạn áp dựng phương pháp tính thuế nào
- Gửi tờ khai theo quí . Chậm nhất 30/1/2015 tới cơ quan thuế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA