Thuyết minh BCTC 2006

 • Thread starter Black
 • Ngày gửi
B

Black

Sơ cấp
11/1/07
46
0
0
Hà Nội
#1
Trong thuyết minh BCTC có vài phần về lý thuyết kế toán, mình ko biết, muốn hỏi mọi người chúng bao gồm những loại nào:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
- Nguyền tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Nếu có thể, chỉ cho mình biết mình có thể tìm chúng ở đâu.
:dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun: :dogrun:
 
N

ntienkha

Sơ cấp
9/9/06
23
0
0
40
Hanoi
#2
Bạn nên mua quyển 2 - Chế độ kế toán doanh nghiệp " Báo cáo tài chính-chứng từ và sổ kế toán- Sơ đồ kế toán" theo QĐ 15 xem sẽ rõ
 
be_xinh

be_xinh

Sơ cấp
#3
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.


Bạn xem thử có giúp được gì cho bạn ko nhé!!
Thân
 
N

Nguyet Giang

Sơ cấp
4/9/06
11
0
0
www.webketoan.com
#4
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

[/COLOR][/FONT]
Mình cũng làm y như thế này. Đúng ra là copy and paste
Nhưng mình băn khoăn bắt buộc phải như thế này (ko còn sự lựa chọn nào khác) à bạn?
Nếu vậy thì DN nào cũng như nhau, đâu có gì đáng lưu ý đâu mà phải cần thyết minh nhỉ?! :)

Ps: dạo này đi tt có mệt lắm ko? Bao giờ bé ở nhà để tớ qua (lấy quà)? :) Hình như trong máy bé còn một số tài liệu của NG chưa chép. Lâu ngày ko gặp, nhớ bé quá.:two:
 
Sửa lần cuối:
be_xinh

be_xinh

Sơ cấp
#5
Mình cũng làm y như thế này. Đúng ra là copy and paste
Nhưng mình băn khoăn bắt buộc phải như thế này (ko còn sự lựa chọn nào khác) à bạn?
Nếu vậy thì DN nào cũng như nhau, đâu có gì đáng lưu ý đâu mà phải cần thyết minh nhỉ?!

Ps: dạo này đi tt có mệt lắm ko? Bao giờ bé ở nhà để tớ qua (lấy quà)? Hình như trong máy bé còn một số tài liệu của NG chưa chép. Lâu ngày ko gặp, nhớ bé quá.
Hic, phần này là phần lý thuyết, dựa theo chuẩn mực và hướng dẫn của QĐ15 nên DN nào cũng giống nhau thì đâu vấn đề gì đâu TT!
Đáng lưu ý ko phải ở phần lý thuyết này mà là phần số liệu kìa!!


Ps: Đi wài cũng thấy mệt, giờ bé chỉ thích ở nhà chơi thui!!Cho sướng thân!:lol: Hôm nào qua lấy quà rùi ngủ lại với bé luôn nhá (cho bé ôm miếng nào, lâu rùi.....nhớ quá!!!:biggrinda ).
 
kidmandang

kidmandang

Giang Hồ Thuật Sĩ
10/11/05
522
2
18
HCM
#6
Bác Black nếu muốn coi qua các BCTC mẫu năm 2006 thì có thể vào website của trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM để tải về, trong đó có rất nhiều báo cáo của các cty lớn & tất nhiên có cả cái phần lý thuyết mà bác đề cập :food-smil
 
B

Black

Sơ cấp
11/1/07
46
0
0
Hà Nội
#7
Hi

Cám ơn mọi người nha. Tui vào chỗ kidmandang chỉ rồi, nhiều quá :lol:
 

Thành viên trực tuyến

 • chongthamnguoc.net
 • theanhst92
 • thoibimat
 • daongocnam0603
 • bekeomut
 • huybin8196
 • hanhseo
 • LinhNgoc194
 • camthithi
 • Minnguyen0219
 • codejava94
 • huong238
 • Phần mềm BRAVO
Xem nhiều