Điều chỉnh tờ khai tạm nộp thuế TNDN

  • Thread starter nguoiquangnam
  • Ngày gửi
nguoiquangnam

nguoiquangnam

Thành viên thân thiết
3/11/06
134
0
0
33
HCM
#1
Hồi tháng một làm Tờ khai tạm nộp thuế TNDN năm 2007, nay tình hình kinh doanh của công ty có vẻ không được tốt lắm, em muốn điều chỉnh lại tờ khai thì phải làm những yêu cầu gì?Mong mọi người giúp em với, nếu kê khai điều chỉnh thì làm theo mẫu nào?:flowersun
 
P

Phan Kim Thu Luong

Trung cấp
#2
Hồi tháng một làm Tờ khai tạm nộp thuế TNDN năm 2007, nay tình hình kinh doanh của công ty có vẻ không được tốt lắm, em muốn điều chỉnh lại tờ khai thì phải làm những yêu cầu gì?Mong mọi người giúp em với, nếu kê khai điều chỉnh thì làm theo mẫu nào?:flowersun
3. Đối với cơ sở kinh doanh mà kết quả sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong 6 tháng đầu năm có sự thay đổi lớn dẫn đến có thể tăng hoặc giảm trên 20% số thuế tạm nộp đã kê khai với cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh phải làm đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và số thuế tạm nộp của hai quý cuối năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất không quá ngày 30 tháng 07 hàng năm.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm và từng quý gồm có:

- Công văn đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm trong đó nêu rõ lý do xin điều chỉnh, số thuế đã tạm nộp 6 tháng đầu năm và số thuế còn phải nộp 6 tháng cuối năm.

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu quy định của pháp luật về kế toán.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế trực tiếp quản lý có thông báo cho cơ sở kinh doanh số thuế tạm nộp cả năm đã điều chỉnh lại và số thuế còn phải nộp trong 2 quý cuối năm hoặc lý do không chấp nhận đề nghị của doanh nghiệp chậm nhất là ngày 25 tháng 08 của năm.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • chanhniem
  • saxagifts
Xem nhiều