Kinh nghiệm, mẫu biểu tờ trình mua sắm tài sản theo hình thức chào hàng cạnh tranh

  • Thread starter dbs
  • Ngày gửi

2532 lượt xem

D

dbs

Sơ cấp
15/12/09
35
1
6
32
Quảng Ngãi
Bạn nào có kinh nghiệm, mẫu biểu tờ trình xin phê duyệt dự toán, hồ sơ yêu cầu của hình thức chào hàng cạnh tranh thì cho mình với, lần đầu tiên mình làm theo hình thức này nên không biết bắt đầu từ đâu hết.
 
AnnLee

AnnLee

Sơ cấp
15/4/15
22
5
3
31
Tờ trình phê duyệt danh mục thì có :
Tên danh mục
Nguồn vốn
Số tiền
Thời gian thực hiện

Duyệt kế hoạch đấu thầu có:
Nguồn
Tiền
Thời gian
Hình thức đấu thầu

Duyệt mẫu hồ sơ chào hàng bạn tham khảo tt 11/2010 nhé
 
AnnLee

AnnLee

Sơ cấp
15/4/15
22
5
3
31
Theo cv 3596 của bộ tài chính ngày 20.3 thì sẽ ngừng và huỷ bỏ kphi đối vs mua sắm sửa chữa chưa lập dự toán, chưc thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu trc thời điểm 30.6.15
 
V

votrunghau

Sơ cấp
9/3/17
3
2
3
28
Bạn nào có kinh nghiệm, mẫu biểu tờ trình xin phê duyệt dự toán, hồ sơ yêu cầu của hình thức chào hàng cạnh tranh thì cho mình với, lần đầu tiên mình làm theo hình thức này nên không biết bắt đầu từ đâu hết.
Cho mình email, mình gửi cho
 
  • Like
Reactions: Tú Vưu

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn

Xem nhiều

TEXT LINK