Bản tin VBPL đợt 1 tháng 3/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Hoàn thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ từ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết

Theo đó, trường hợp một công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2006 đến tháng 11/2006 mới phát sinh thuế GTGT đầu vào; Công ty đó trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế GTGT. (Theo Công văn số 855/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007).

Xử lý vi phạm về thuế - Theo quy định hiện hành, hành vi trốn thuế là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về thuế dẫn đến làm giảm số thuế phải nộp…

Thời điểm điểm xác định cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế để xử phạt vi phạm hành chính là thời điểm cá nhân, tổ chức có đã hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế hoặc thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế (nếu có) theo hồ sơ đề nghị của cá nhân, tổ chức đó, cụ thể như sau: Đối với trươờng hợp pháp luật quy định chế độ kê khai, tạm nộp hàng tháng, quyết toán theo năm thì thời điểm cá nhân, tổ chức thực hiện nộp quyết toán thuế theo năm quy định của pháp luật về thuế là thời điểm hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp.

Theo đó, trong kỳ tính thuế cơ quan thuế kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh không hạch toán kế toán về các nghiệp vụ bán hàng, mua hàng làm căn cứ kê khai nộp thuế thì chưa xác định là hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuỳ theo hành vi, tính chất, mức độ vi phạm, cơ sở kinh doanh bị xử phạt theo quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật hoặc xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy định. (Theo Công văn số 841/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007).

Ưu đãi miễn giảm thuế - Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm: Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C

Thời điểm miễn, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, trường hợp một công ty có dự án đầu tư mở rộng lắp đặt dây chuyền sản xuất mới được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo; Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra thành phẩm. (Theo Công văn số 866/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007).

Kê khai nộp thuế GTGT của cơ sở hạch toán phụ thuộc – Theo quy định hiện hành, các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc.

Theo đó, trường hợp một cục thuế địa phương đề nghị cho phép các Chi cục thuế được thu thuế GTGT theo tỷ lệ 2% hoặc 3& đối với các cơ sở hạch toán phụ thuộc kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh (nhưng khác huyện) với nơi công ty, doanh nghiệp có trụ sở chính là không có cơ sở pháp lý. (Theo Công văn số 836/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007).

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính - Theo Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2007, cơ quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số. Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.

Chứng từ điện tử chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của các bên tham gia giao dịch, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác, việc tiêu hủy chứng từ điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Chứng từ điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chứng từ điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định, nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy chứng từ điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các chứng từ điện tử chưa tiêu hủy và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin…

Chứng từ điện tử bị niêm phong, tạm giữ, tịch thu phải theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và thực hiện các biện pháp niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử thì tổ chức, cá nhân không được phép khai thác, sử dụng, sửa đổi chứng từ điện tử này trong hệ thống thông tin của mình để giao dịch hoặc sử dụng cho mục đích khác…

Chứng từ điện tử được gửi, nhận và xử lý giữa cá nhân với hệ thống thông tin tự động hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý. Tổ chức, cá nhân chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong các hoạt động tài chính của mình. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy và ngược lại…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính - Theo Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ra ngày 22 tháng 02 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và có các biện pháp cụ thể để bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, dự toán ngân sách hàng năm về việc mua bản quyền chương trình máy tính cho các đơn vị trực thuộc, có kế hoạch từng bước xử lý các chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp tại các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả với chương trình máy tính, ngăn chặn các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hoá và dịch vụ về quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư - Theo Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 02 năm 2007 thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp phải cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Chỉ có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư do cơ sở đào tạo nghề luật sư của Bộ Tư pháp, Tổ chức luật sư toàn quốc cấp hoặc do cơ sở đào tạo nghề luật sư của nước ngoài cấp, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận mới có giá trị.

Các tổ chức hành nghề LS nước ngoài khi xin hoạt động tại Việt Nam thì hồ sơ và các giấy tờ kèm theo phải được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động, trong vòng 15 ngày, tổ chức hành nghề LS nước ngoài tại Việt Nam phải đăng báo trong 3 số liên tiếp và ra thông báo đến các cơ quan liên quan…

Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất quy ra giờ không được vượt quá 100.000 đồng/1 giờ làm việc của luật sư. Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho luật sư là 120.000 đồng/1ngày làm việc của luật sư.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam phải đăng báo địa phương hoặc báo trung ương trong ba số liên tiếp, thông báo bằng văn bản cho Đoàn luật sư, Cơ quan thuế của địa phương, nơi đặt trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp - Theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2007, Chính phủ quy định: doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở kinh doanh được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28%, đối với cơ sở kinh doanh tiến hành tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 28 - 50%. Đối với hoạt động xổ số kiến thiết, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh ở Việt Nam thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định tính trên tổng số tiền chi trả cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Các dự án đầu tư nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư, đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đồng thời, các mức thuế suất ưu đãi là từ 10 - 20% tùy theo từng đối tượng tương ứng, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi gồm 3 loại: 10, 12, 15 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh. Hết thời gian được áp dụng mức thuế suất ưu đãi trên thì hợp tác xã, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp tác xã, hộ cá thể sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức: bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật. Cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 - 100 lao động nữ và số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên, hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức chi phí cho lao động nữ.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chế độ đối với người lao động trong công ty giải thể - Theo quy định hiện hành, khi doanh nghiệp giải thể, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định. Nếu chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định: mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương.

Tuy nhiên trường hợp người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc cho người lao động với mức cao hơn mức quy định của pháp luật lao động bằng các nguồn thu nhập hợp pháp thì được Nhà nước khuyến khích. (Theo Công văn số 593/LĐTBXH-LĐVL ngày 15 tháng 02 năm 2007).

Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet - Theo Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT ra ngày 23 tháng 02 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông yêu cầu: các doanh nghiệp viễn thông và internet tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trang thiết bị thuộc quyền quản lý, không được lợi dụng hoặc để người khác lợi dụng gây mất trật tự an toàn xã hội, các hệ thống thiết bị, các phần mềm đưa vào sử dụng trên mạng Internet tuân thủ quy trình và quy chế đảm bảo an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, tham khảo các chuẩn quản lý an toàn TCVN 7652, ISO 27001. Đảm bảo khả năng truy vết và khôi phục thông tin trong trường hợp có sự cố.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet (hosting, mail, FTP…) phải có các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin.

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên mạng Internet hoặc cung cấp dịch vụ an toàn an ninh mạng phải nghiêm túc thực hiện sự điều phối của Trung tâm VNCERT trong hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet ở Việt Nam, hợp tác với Trung tâm VNCERT trong việc kiểm tra đánh giá năng lực đảm bảo an toàn mạng trong đơn vị mình khi có dấu hiệu hay nguy cơ mất an toàn mạng.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH11 ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
 • Nghị quyết số 12/2007/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) thành phố Cần Thơ.
 • Nghị quyết số 11/2007/NQ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hậu Giang.
 • Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.
 • Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
 • Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.
 • Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Quyết định số 271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 15 thán 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m, bể than Quảng Ninh.
 • Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 238/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
 • Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Dự án ''Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long” yêu cầu tài trợ ODA.
 • Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
 • Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của TTCP về việc ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007.
 • Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007 của TTCP về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng chính phủ về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý.
 • Quyết định số 29/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt Nam.
 • Quyết định số 28/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 – 2010.
 • Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
 • Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
 • Quyết định số 25/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
 • Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
 • Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thương mại toàn quốc 2006 – 2007.
 • Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.
 • Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Công văn số 866/VPCP-CCHC ngày 13 tháng 02 năm 2007 của VPCP về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC nếu trong Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP.
 • Công văn số 997/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 02 năm 2007 của VPCP về việc tăng cường quản lý thị trường chứng khoán.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước.
 • Quyết định số 06/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 86/2001/QĐ-BTC ngày 12/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ngày công lao động công ích.
 • Thông tư số 11/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2005 và năm 2006 của công ty nhà nước có điều kiện đặc thù.
 • Thông báo số 146/TB-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2007.
 • Công văn số 2956/BTC-TCĐN ngày 01 tháng 03 năm 2007 của BTC về việc miễn phí bảo lãnh.
 • Công văn số 2745/BTC-TCNH ngày 26 tháng 02 năm 2007 của BTC về việc quản lý, sử dụng vốn của Công ty SXKT Kiên Giang.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 866/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi miễn giảm thuế.
 • Công văn số 865/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc phí, lệ phí.
 • Công văn số 863/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 862/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục Kế hoạch đầu tư – Bộ quốc phòng.
 • Công văn số 861/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về chính sách thuế đối với chi phí phế liệu, phế phẩm.

 • Công văn số 860/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT đối với giấy sản xuất từ giấy loại thu gom trong nước.
 • Công văn số 858/TCT-TS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc trả lời đơn thư.
 • Công văn số 855/TCT-PCCS ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 849/TCT-PCCS ngày 28 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc mất hoá đơn khi gửi qua bưu điện.
 • Công văn số 848/TCT-PCCS ngày 28 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc tự in biên lai.
 • Công văn số 841/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc xử lý vi phạm về thuế.
 • Công văn số 840/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn.
 • Công văn số 839/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc xử phạt đối với hành vi làm mất biên lai thu phí, lệ phí.
 • Công văn số 838/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc xử lý vi phạm CBCC thuế làm mất ấn chỉ thuế.
 • Công văn số 837/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chính sách tiền thuê đất.
 • Công văn số 836/TCT-PCCS ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc kê khai nộp thuế GTGT của cơ sở hạch toán phụ thuộc.
 • Công văn số 826/TCT-PCCS ngày 26 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc chứng từ thanh toán hợp pháp xử lý mua hàng doanh nghiệp bỏ trốn.
 • Công văn số 825/TCT-PCCS ngày 26 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc hoàn thuế GTGT.
 • Công văn số 823/TCT-PCCS ngày 26 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc xin miễn thuế nhà trọ.
 • Công văn số 822/TCT-PCCS ngày 26 tháng 02 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 1279/TCHQ-GSQL ngày 01 tháng 03 năm 2007 của TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại.
 • Công văn số 1276/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Nguyên Lập về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1264/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc thực hiện văn bản hướng dẫn.
 • Công văn số 1236/TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1232/TCHQ-KTTT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc cung cấp thông tin giá xe gắn máy nhập khẩu.
 • Công văn số 1226/TCHQ-KTTT ngày 26 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu.
 • Công văn số 1206/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc tạm nhập tái xuất xe ô tô du lịch.
 • Công văn số 1198/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe gắn máy nhập khẩu.
 • Công văn số 1197/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc tham vấn giá tính thuế mặt hàng linh kiện điện tử.
 • Công văn số 1194/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 1193/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Phú Dương về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 1188/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH SG VINA về việc thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
 • Công văn số 1187/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH nhà nước một thành viên cung cấp nhân lực quốc tế Hà Nội về việc nộp thuế xe ôtô nhập khẩu.
 • Công văn số 1186/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của TCHQ về việc giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục của doanh nghiệp.
 • Công văn số 1177/TCHQ-KTTT ngày 14 tháng 02 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty sản xuất và thương mại Việt Đức về việc giá tính thuế truy thu xe tải IFA nhập khẩu.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2007 của BGDĐT về việc quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2007.
 • Quyết định số 293/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "Mẫu báo cáo định kỳ" để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước".
 • Quyết định số 18/2007/QĐ-BYT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm”.
 • Quyết định số 11/2007/QĐ-BCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của BCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
 • Quyết định số 08/2007/QĐ-BCN ngày 30 tháng 01 năm 2007 của BCN về việc ban hành quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.
 • Quyết định số 06/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của BCN về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 23 quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
 • Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của BGTVT về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nằng.
 • Quyết định số 08/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng hàng hải Quảng Trị.
 • Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình.
 • Thông tư số 03/2007/TT-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế.
 • Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn giám sát xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ.
 • Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.
 • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2007 của BTNMT-BTC-BKHDT về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
 • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTS-BCA ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thủy sản - Bộ Công An về việc hướng dẫn việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của Thanh Tra Thủy sản.
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ KH & DT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triền kinh tế - xã hội.
 • Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT ngày 23 tháng 02 năm 2007 của BBCVT về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet.
 • Công văn số 1345/NHNN-KTTC ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc hệ thống hóa và hướng dẫn chuyển số liệu tài khoản kế toán Ngân hàng nhà nước.
 • Công văn số 1325/BGDĐT-KHTC ngày 09 tháng 02 năm 2007 của BGD&DT về việc hướng dẫn cách xác định số sinh viên, học sinh quy đổi trên 1 giảng viên, giáo viên quy đổi.
 • Công văn số 1214/BKH-KCN&KCX ngày 27 tháng 02 năm 2007 của BKH & DT về việc thủ tuch thành lập KCN, KCX, KCNC, KKT và thực hiện quy hoạch KCN.
 • Công văn số 717/BTP-THA ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn.
 • Công văn số 593/LĐTBXH-LĐVL ngày 15 tháng 02 năm 2007 của BLĐTBXH về việc chế độ đối với người lao động trong công ty giải thể.
 • Công văn số 583/LĐTBXH-LĐVL ngày 14 tháng 02 năm 2007 của BLĐTBXH về việc tiếp tục thực hiện chính sách đối với hoạt động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.
 

BQT trực tuyến

 • Lặng Yên
  Lặng Yên
  Điều hành cao cấp
 • H
  hangpham@ktt
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • Châu Nguyễn24
 • nunchaku85vn
 • nguyenquynhngatmu
 • Lặng Yên
 • qctungduong
 • HD192
 • Ngọc Lan KT
 • Trieu Vi
 • thuongdan
 • hangpham@ktt
 • daongocnam0603
 • Thao2001
 • Còi Zin
 • camthithi
Xem nhiều