Các cách để vào CMOS setup

  • Thread starter sdc
  • Ngày gửi
S

sdc

Sơ cấp
30/3/07
76
1
0
34
HồChíMinhCity
#1
Bình thường để vào CMOS chỉ cần nhấn [del] là ổn, nếu không ổn thì thử các phím [F1], [F2], [Esc] (thông thường trong quá trình post có thể nhìn thấy thông báo để nhấn cái gì để vào Cmos. Tuy nhien một số máy cũ thì còn dùng các tổ hợp phím như CTRL + ALT + ESC ; CTRL + ALT + INS ; CTRL + ALT + ENTER ; CTRL + ALT + S ; Mũi tên lên ; Mũi tên xuống. Riêng hai chú sau khó tính hơn tí:
ACER BIOS: Nhấn và giữ phím F10 từ sau khi khởi động đến khi nghe 2 tiếng Beeps (loa hỏng thì chịu khó giữ đến khi vào luôn)
AMI BIOS(cũ): Nhấn [Insert] và giữ đến khi vào được Cmos
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều