total cost of ownership

  • Thread starter khuckhich
  • Ngày gửi
khuckhich

khuckhich

Thành viên thân thiết
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
#1
Chào các pác
Em đọc được cụm từ "total cost of ownership" tạm dịch là: tổng trị giá góp vốn của thành viên. Như thế có được không các pác.
 
vitconlonton

vitconlonton

Cao cấp
23/11/04
612
5
0
đâu đó ngoài webketoan
#2
Chào các pác
Em đọc được cụm từ "total cost of ownership" tạm dịch là: tổng trị giá góp vốn của thành viên. Như thế có được không các pác.
không phải là tổng trị giá góp vốn thành viên, nó không liên quan gì đến góp vốn thành viên. Total cost of ownership (TCO) là chi phí sở hữu (chi phí mua hàng, chi phí mua sắm tài sản cố định...). Nói sơ về TCO như sau:

TCO là một ước lượng tài chính được thiết kế để những giám đốc doanh nghiệp đánh giá những chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc mua sắm từ bất kỳ khoản đầu tư vốn nào như mua phần mềm, phần cứng, thiết bị văn phòng..... Đó là một hình thức tính toán đầy đủ (đôi lúc cũng có hạn chế) những chi phí liên quan đến việc đưa những thiết bị, máy móc vào hoạt động.
Sự xác định TCO lý tưởng là đưa ra một bảng quyết toán phản ánh không chỉ là chi phí mua sắm (như tiền xe, chi phí môi giới...) mà còn là các chi phí phát sinh khác như sự bảo trì thiết bị, kiểm tra thiết bị hay hệ thống. Chi phí này bao gồm chi phí nhân sự hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng, những chi phí hao hụt thiết bị hay hư hỏng (có thể dự tính hoặc không), chi phí phát sinh do xảy ra sự cố, những chi phí do xảy ra tai hoạ, chi phí nền xưởng, điện, chi phí cho phát triển, cơ sở hạ tầng và những chi phí chạy thử, chi phí bảo đảm chất lượng, điều khiển, .......
Bởi vậy, TCO đôi khi được xem như chi phí hoạt động. Khi hợp nhất trong bất kỳ sự phân tích lợi ích tài chính nào ( E.G., Birch-rod, IRR, EVA, ROIT, RJE) TCO cung cấp cơ sở chi phí để xác định giá trị kinh tế (của) đầu tư đó.

Total cost of ownership (TCO) is a financial estimate designed to help consumers and enterprise managers assess direct and indirect costs related to the purchase of any capital investment, such as (but not limited to) computer software or hardware. It is a form of full cost accounting limited to costs clearly associated with given devices and systems.

A TCO assessment ideally offers a final statement reflecting not only the cost of purchase but all aspects in the further use and maintenance of the equipment, device, or system considered. This includes the costs of training support personnel and the users of the system, costs associated with failure or outage (planned and unplanned), diminished performance incidents (i.e. if users are kept waiting), costs of security breaches (in loss of reputation and recovery costs), costs of disaster preparedness and recovery, floor space, electricity, development expenses, testing infrastructure and expenses, quality assurance, boot image control, marginal incremental growth, decommissioning, e-waste handling, and more.

Therefore TCO is sometimes referred to as total cost of operation. When incorporated in any financial benefit analysis (e.g., ROI, IRR, EVA, ROIT, RJE) TCO provides a cost basis for determining the economic value of that investment.
 

Thành viên trực tuyến

  • tvtaichinh
Xem nhiều