Tóm tắt công việc & bút toán kế toán tổng hợp lúc cuối kỳ

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,364
637
113
55
Quan điểm của tôi về vị trí Kế Toán Tổng Hợp là một người Kế Toán có chuyên môn kế toán vững vàng, hàng ngày sẽ thay làm công việc kiểm tra các công việc của kế toán viên, và làm một số công việc kế toán khi chưa đủ nhân lực để phân công. Và cuối kỳ sẽ làm các bút toán tổng hợp. Do đó Kế Toán Tổng Hợp là người có thể tạm thời thay thế Kế Toán Trưởng để xử lý công việc của Phòng Kế Toán. Như vậy người có năng lực chuyên môn cao mới làm Kế Toán Tổng Hợp .Tôi không quan điểm rằng Kế Toán Tổng Hợp là người làm đủ thứ công việc, và bản thân tôi không đào tạo được một kế toán tổng hợp mà chỉ có thể train để có thể làm được kế toán tổng hợp thôi vì còn lại tuỳ thuộc vào năng lực của người đó.
Với quan điểm đó, tôi chia sẻ tóm tắt Công việc Kế Toán Tổng Hợp vào lúc cuối kỳ.
 

Thành viên trực tuyến

  • auyeuch

Xem nhiều

TEXT LINK