Thuế thu nhập không thường xuyên

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bắt đầu từ ngày 1-7 thì khoản thuế thu nhập không thường xuyên sẽ phải khấu trừ tại nguồn tăng từ 300.000 --> 500.000. Mặc dù trong quy định có bắt DN phải giữ lại số tiền là 10% trên tổng số tiền được lĩnh ( lớn hơn 500.000 )
Tôi muốn hỏi ý kiến các bạn về cách thức từ khi thỏa thuận hợp đồng với người lao động, cách hạch toán. Vì trong thực tế tôi thấy khi đi thuê loại nhân công thời vụ mà sau khi hoàn thành công việc ta bảo giữ lại 10% thu nhập của họ chắc chắn họ sẽ không chịu.
Mặc dù trước đây cũng có quy định mức thu bắt đầu tính từ 300.000 nghìn đồng nhưng Cty tôi khi khoán nhân công thời vụ cho một nhóm người mà mức bình quân thu nhập/người cũng gần 1 triệu hoặc hơn 1 triệu nhưng khi quyết toán cũng không thấy bị truy thu khoản thuế này.Không hiểu đó là do trình độ của CB QL thuế hay là do luật chưa có khả năng thi hành.
Các bác xem và cho ý kiến để thực hiện việc đó một cách đúng luật mà ít thiệt hại đến công ty và người lao động để em thấy rõ hơn cái nhé !
:thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

baimeigui

Guest
To: Cam_to:
Thứ nhất, bạn lầm lẫn giữa máy khái niệm "thu nhập thường xuyên - là thu nhập từ tiền công tiền lương..." (mức phải nộp thuế là trên 5 triệu/tháng), "thu nhập không thường xuyên - như quà biếu, tặng, trúng sổ số..." (mức phải nộp thuế là trên 15 triệu/lần) với cả "lao động thường xuyên - permanent employee" với cả "lao động thời vụ - seasonal employee".

Có lẽ là bạn muốn hỏi về thuế TN khấu trừ tại nguồn trên thu nhập thường xuyên của lao động thời vụ.

Thực ra cục thuế chỉ yêu cầu bạn khấu trừ tạm 10% cho các hợp đồng lao động ngắn hạn, tư vấn có mức thu nhập tháng lớn hơn mức phải nộp thuế thôi còn thi các lao đồng thời vụ như bạn nói là bình quân 1 triệu, hơn 1 triệu/ tháng thì không phải khấu trừ đâu.

Còn nếu bạn đã khấu trừ thì thuế không hỏi bạn cũng phải nộp, lấy biên lai đưa cho người lao động để người ta con quyết toán thuế và nếu ko phải đóng thuế thì còn đòi lại tiền thuế đã đóng.
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều