Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thread starter Trần Thị nguyệt
  • Ngày gửi
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
35
QT-SG
#1
Trích từ giấy phép đầu tư của công ty mình như sau:
"Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 10% trên thu nhập chịu thuế trong vòng 15 năm kể từ khi công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, các năm tiếp theo thuế suất là 28%. Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo".
Theo giấy phép đầu tư thì ví dụ công ty mình có lãi từ năm hoạt động đầu tiên mỗi năm là 1.000.000đ. như vậy 4 năm đầu được miễn thuế, đến năm thứ 5 cũng lãi 1 triệu đồng thì mức thuế mình phải đóng là bao nhiêu đây?
có phải là lấy 1 triệu x 10% x 50% = mức thuế phải nộp?
Phải chăng 2 câu trong 1 đoạn ở giấy phép đầu tư mâu thuẩn với nhau?
Càng nghĩ càng thấy rối, mong các anh chị và các bạn giúp đỡ!:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
 
N

ngoctrang80

Cao cấp
23/8/06
335
1
0
TPHCM
#2
Không có gì là mâu thuẫn đâu bạn, bạn hiểu lại vấn đế này như sau nhé:

Ví dụ công ty bạn bắt đầu hoạt động năm 1990, như vậy công ty bạn sẽ nộp thuế với mức 10% từ năm 1990 đến năm 2004, từ 2005 sẽ phải đóng với mức 28%.

Công ty bạn được miễn 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo:

Sang năm 1991 là công ty bạn bắt đầu có lãi, như vậy kể từ năm 1991 đến năm 1994 công ty bạn được miễn thuế, sau đó 7 năm tiếp theo nếu công ty bạn có lãi thì chỉ đóng 50% với mức TS là 10%, như vậy công ty bạn sẽ được giảm 50% trong các năm từ 1995 đến năm 2001. 3 năm tiếp theo (từ 2002 đến 2004) công ty bạn sẽ đóng thuế 100% với mức thuế suất 10%. Từ năm 2005 công ty bạn phải đóng thuế với mức TS là 28%.
 
Trần Thị nguyệt

Trần Thị nguyệt

Chỉ là hạt cát
29/6/06
109
1
18
35
QT-SG
#3
Mình cũng đã có suy nghĩ như NgocTrang80 nhưng lại cứ lưỡng lự không biết có đúng không, lại cứ nghĩ là 2 câu trong 1 đoạn nó mâu thuẩn với nhau.
Cảm ơn lời khảng định của bạn nhé!
 
T

thichhochoi

Sơ cấp
9/9/06
11
0
0
TPHCM
#4
Các bác ơi cho minh hỏi ké chút nhe:
Những đối tuợng DN nào thì đc áp dụng mức thuế TNDN như vậy or tất cả các DN đều được thực hiện chính sách như vậy?
Vì mình mới vào nghề nên vẫn cứ nghĩ các DN đều chịu thuế TNDN là 28%!!!
trả lời giúp mình nhe
Thanks
 
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,089
448
83
The Capital
#5
Các bác ơi cho minh hỏi ké chút nhe:
Những đối tuợng DN nào thì đc áp dụng mức thuế TNDN như vậy or tất cả các DN đều được thực hiện chính sách như vậy?
Vì mình mới vào nghề nên vẫn cứ nghĩ các DN đều chịu thuế TNDN là 28%!!!
Bạn tham khảo ND 24/2007/ND-CP nhé, trong này quy định khá rõ đấy:
Điều 33. Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.
2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.
3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.
4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Đầu tư.
Điều 34. Thuế suất ưu đãi và thời gian áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi.
1. Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
a) Hợp tác xã được thành lập tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
c) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
2. Mức thuế suất 15% áp dụng trong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
a) Hợp tác xã được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
3. Mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
a) Hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế, xã hội cần được khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.
4. Hết thời gian được áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%.
Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:
1. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.
3. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
5.Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
6. Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 34 Nghị định này và việc miễn, giảm thuế quy định tại Điều này chỉ thực hiện đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh.
 
T

thichhochoi

Sơ cấp
9/9/06
11
0
0
TPHCM
#6
oh! vậy là em đã hiểu, cảm ơn bác Tamnto7 nhe!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều