Chia cổ tức bằng cổ phiếu

  • Thread starter Ms.Rose
  • Ngày gửi
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Theo điểm d, khoản 1 điều 15 thông tư 200:
“Khi nhà đầu tư nhận được thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty cổ phần sử dụng thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu) để phát hành thêm cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh Báo cáo tài chính, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính và không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư vào công ty cổ phần.”
Bút toán hạch toán:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu;
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).
.
Em thực sự không hiểu, như vậy, lợi nhuận chưa phân phối/thặng dư vốn cổ phần của công ty ở dưới dạng cổ phiếu ạ?
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
Theo điểm d, khoản 1 điều 15 thông tư 200:
“Khi nhà đầu tư nhận được thêm cổ phiếu mà không phải trả tiền do công ty cổ phần sử dụng thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu) để phát hành thêm cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên thuyết minh Báo cáo tài chính, không ghi nhận giá trị cổ phiếu được nhận, không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính và không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư vào công ty cổ phần.”
Bút toán hạch toán:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu;
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).
.
Em thực sự không hiểu, như vậy, lợi nhuận chưa phân phối/thặng dư vốn cổ phần của công ty ở dưới dạng cổ phiếu ạ?
Điều này áp dụng, cho bên nhận cổ tức bằng cổ phiếu nhưng không trả thêm tiền chỉ thuyết minh tăng số lượng cp không hạch toán gì hết.
Bút toán dưới của đơn vị phát hành dùng lợi nhuận chưa phân phối để tăng thêm vốn (cụ thể hơn là phát hành thêm cổ phiếu), không liên quan ở trên.
Bút toán đó có thể tách ra như sau
1. Chia ln bằng tiền
Nợ 421
Có 111
2. mua lại cổ phiếu:
Nợ 111
Có 411
=> Gộp lại:
Nợ 421
Có 411
=> Bút toán này là dùng chính tiền của mình tăng vốn của mình
Ai có ý kiến gì hk? :3
 
Sửa lần cuối:
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Điều này áp dụng, cho bên nhận cổ tức bằng cổ phiếu nhưng không trả thêm tiền chỉ thuyết minh tăng số lượng cp không hạch toán gì hết.
Bút toán dưới của đơn vị phát hành dùng lợi nhuận chưa phân phối để tăng thêm vốn (cụ thể hơn là phát hành thêm cổ phiếu), không liên quan ở trên.
Bút toán đó có thể tách ra như sau
1. Chia ln bằng tiền
Nợ 421
Có 111
2. mua lại cổ phiếu:
Nợ 111
Có 411
=> Gộp lại:
Nợ 421
Có 411
=> Bút toán này là dùng chính tiền của mình tăng vốn của mình
Ai có ý kiến gì hk? :3
hạch toán như bạn không đúng, mua lại cổ phiếu thì phải giảm tiền đi.
Nghiệp vụ mua lại cổ phiếu hạch toán qua TK 419
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
hạch toán như bạn không đúng, mua lại cổ phiếu thì phải giảm tiền đi.
Nghiệp vụ mua lại cổ phiếu hạch toán qua TK 419
Cái đó giải thích tại sao Nợ 421/ Có 411 thôi bạn.
Không phải mua lại cổ phiếu. Cái này dùng lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn => phát hành thêm cổ phiếu bạn
 
Sửa lần cuối:
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Bài viết về cách hạch toán cổ tức bằng cổ phiếu theo TT 200 và thông lệ các nước của mình tại đây:
http://www.webketoan.vn/ke-toan-tra-co-tuc-bang-co-phieu-menh-gia-hay-thi-gia.html
Em đã đọc bài này của anh, anh cho em hỏi là khi phát hành cổ phiếu để chia cho cổ đông thì doanh nghiệp vẫn mất một số tiến nhất định để phát hành cổ phiếu. Vậy chi phí này hạch toán Nợ vào tài khoản nào?
VÌ bản chất lợi nhuận chưa phân phối chỉ là con số về mặt sổ sách chứng từ, cổ phiếu này phải phát hành mới chia cho nhà đầu tư được chứ không thể lấy từ LN chưa phân phối?
Anh giải thích giúp em với?
 
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Cái đó giải thích tại sao Nợ 421/ Có 411 thôi bạn.
Không phải mua lại cổ phiếu. Cái này dùng lợi nhuận chưa phân phối để tăng vốn => phát hành thêm cổ phiếu bạn
Mình cũng không chắc hiểu như bạn có đúng không nữa? Đang phân vân o_O
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
Mình cũng không chắc hiểu như bạn có đúng không nữa? Đang phân vân o_O
Lợi nhuận chưa phân phối là tiền kinh doanh lãi năm trước được giữ lại.
Bạn bảo LNCPP chỉ là số sổ sách chứng từ là nó không có thật hay sao. mình không hiểu lắm???
Khi chia cổ tức người ta cũng lấy từ LNCPP đấy thôi.
a/ Quyết định chia:
Nợ 421
Có 338
b/ Thực chia:
Nợ 338
Có 112,111...
=>tóm lại bút toán bạn hỏi chỉ là một hình thức tăng vốn thôi, thay vì người ta nhận tiền thì dùng tiền đó để mua thêm cổ phiếu.
 
Sửa lần cuối:
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Lợi nhuận chưa phân phối là tiền kinh doanh lãi năm trước được giữ lại.
Bạn bảo LNCPP chỉ là số sổ sách chứng từ là nó không có thật hay sao. mình không hiểu lắm???
Khi chia cổ tức người ta cũng lấy từ LNCPP đấy thôi.
a/ Quyết định chia:
Nợ 421
Có 338
b/ Thực chia:
Nợ 338
Có 112,111...
=>tóm lại bút toán bạn hỏi chỉ là một hình thức tăng vốn thôi, thay vì người ta nhận tiền thì dùng tiền đó để mua thêm cổ phiếu.
Tiền không hề bị giảm bạn ạ, bạn đọc bài viết của anh Hiền phía trên đi, nên mình mới thắc mắc, không biết cổ phiếu lấy từ đâu để chia cho nhà đầu tư
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
Tiền không hề bị giảm bạn ạ, bạn đọc bài viết của anh Hiền phía trên đi, nên mình mới thắc mắc, không biết cổ phiếu lấy từ đâu để chia cho nhà đầu tư
Mình nói tiền giảm đâu. --! vừa rút ra là nộp lại vô mua cổ phiếu tăng vốn rồi nên không có thay đổi
Cổ phiếu lấy từ LNCPP là kết quả kinh doanh chứ đâu. LNCPP hiểu nôm na là một quỹ tiền tích lũy do kinh doanh có lãi qua các năm.
Đáng lý nhà đầu tư sẽ nhận được tiền chia ra từ LNCPP (thường bạn thấy cổ tức chia bằng tiền đấy=> cổ tức cũng từ đây mà ra)
Nhưng trong trường hợp này: công ty không có chi tiền cổ tức, mà xem như nhà đầu tư dùng chính số tiền ấy để đầu tư thêm.(bổ sung vốn bằng lợi nhuận)
Trong tương lai nếu công ty kinh doanh lãi nhiều, thì chia sẽ nhận nhiều hơn. 500 cổ tức cho 1 cổ phiếu chẳng hạn
Mà bạn muốn nhận thêm tiền cũng đơn giản thôi, cứ bán cổ phiếu cho thằng khác => thế là có tiền. Danh tiếng, kết quả kinh doanh càng tốt thì càng được giá :3.
 
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Mình nói tiền giảm đâu. --! vừa rút ra là nộp lại vô mua cổ phiếu tăng vốn rồi nên không có thay đổi
Cổ phiếu lấy từ LNCPP là kết quả kinh doanh chứ đâu. LNCPP hiểu nôm na là một quỹ tiền tích lũy do kinh doanh có lãi qua các năm.
Đáng lý nhà đầu tư sẽ nhận được tiền chia ra từ LNCPP (thường bạn thấy cổ tức chia bằng tiền đấy=> cổ tức cũng từ đây mà ra)
Nhưng trong trường hợp này: công ty không có chi tiền cổ tức, mà xem như nhà đầu tư dùng chính số tiền ấy để đầu tư thêm.(bổ sung vốn bằng lợi nhuận)
Trong tương lai nếu công ty kinh doanh lãi nhiều, thì chia sẽ nhận nhiều hơn. 500 cổ tức cho 1 cổ phiếu chẳng hạn
Mà bạn muốn nhận thêm tiền cũng đơn giản thôi, cứ bán cổ phiếu cho thằng khác => thế là có tiền. Danh tiếng, kết quả kinh doanh càng tốt thì càng được giá :3.
Tớ hỏi bạn nhé, chia cổ tức bằng cổ phiếu hạch toán:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu;
=> Bút toán trên không có sự ảnh hưởng gì đến tiền của doanh nghiệp rồi, vậy cổ phiếu lấy từ đâu ra?
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
Tớ hỏi bạn nhé, chia cổ tức bằng cổ phiếu hạch toán:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu;
=> Bút toán trên không có sự ảnh hưởng gì đến tiền của doanh nghiệp rồi, vậy cổ phiếu lấy từ đâu ra?
bạn cứ phức tạp vấn đề lên thế
Bạn đọc mình viết không đấy --! mình bảo rồi lấy từ LNCPP đoạn trên, hix
 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
mình bó tay rồi, chắc đợi người khác giải thích cho bạn z :3
o_O
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,263
1,479
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Em đã đọc bài này của anh, anh cho em hỏi là khi phát hành cổ phiếu để chia cho cổ đông thì doanh nghiệp vẫn mất một số tiến nhất định để phát hành cổ phiếu. Vậy chi phí này hạch toán Nợ vào tài khoản nào?
VÌ bản chất lợi nhuận chưa phân phối chỉ là con số về mặt sổ sách chứng từ, cổ phiếu này phải phát hành mới chia cho nhà đầu tư được chứ không thể lấy từ LN chưa phân phối?
Anh giải thích giúp em với?
Chi phí này rất nhỏ so với phát hành thu tiền nên ghi vào thẳng chi phí kinh doanh.
 
  • Like
Reactions: Ms.Rose
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,198
988
113
bạn cứ phức tạp vấn đề lên thế
Bạn đọc mình viết không đấy --! mình bảo rồi lấy từ LNCPP đoạn trên, hix
Bạn đấy phức tạp lên như vậy là rất hay đấy.
Hồi năm 2 khi tự đi sâu vào kế toán. Cũng liên quan đến vấn đề lợi nhuận này.
Mình đã phải lên hỏi giảng viên dạy mình kiểu dạng như tiền đâu?
Sau lần đấy mình đã hiểu ra kha khá vấn đề mà nhiều ng không hiểu.
Nên cứ để cho bạn đấy phức tạp.:D
 
  • Like
Reactions: Phạm Hoàng An
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,263
1,479
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mình nói tiền giảm đâu. --! vừa rút ra là nộp lại vô mua cổ phiếu tăng vốn rồi nên không có thay đổi
Cổ phiếu lấy từ LNCPP là kết quả kinh doanh chứ đâu. LNCPP hiểu nôm na là một quỹ tiền tích lũy do kinh doanh có lãi qua các năm.
Đáng lý nhà đầu tư sẽ nhận được tiền chia ra từ LNCPP (thường bạn thấy cổ tức chia bằng tiền đấy=> cổ tức cũng từ đây mà ra)
Nhưng trong trường hợp này: công ty không có chi tiền cổ tức, mà xem như nhà đầu tư dùng chính số tiền ấy để đầu tư thêm.(bổ sung vốn bằng lợi nhuận)
Trong tương lai nếu công ty kinh doanh lãi nhiều, thì chia sẽ nhận nhiều hơn. 500 cổ tức cho 1 cổ phiếu chẳng hạn
Mà bạn muốn nhận thêm tiền cũng đơn giản thôi, cứ bán cổ phiếu cho thằng khác => thế là có tiền. Danh tiếng, kết quả kinh doanh càng tốt thì càng được giá :3.
Có mấy nhận định của bạn chưa chuẩn lắm:
1. Lợi nhuân chưa phân phối không phải là một "túi tiền". Trong kế toán dồn tích thì nhiều khi có lãi luỹ kế rất nhiều mà tiền thì không có.

2. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông thì sau đó các cổ đông vẫn nắm giữ một tỷ lệ như trước khi chia. Nếu thị trường hoàn hảo thì các cổ đông không được lợi lộc gì về chia cổ phiếu. Trong bài viết theo đường link của mình đã nêu các nghiên cứu (Trong phần Tài liệu tham khảo) tại các thị trường phát triển chứng minh rằng sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ giảm.

Ví dụ đơn giản: Công ty X có 4 cổ đông A, B, C, D, tổng số 1.000 cổ phiếu. Giá trị thị trường của công ty trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu là 11.000, và như vậy thị giá một cổ phiếu = 11. Cổ đông A có 250 cổ phiếu, chiếm 25% số cổ phiếu của công ty X, tổng giá trị số cổ phiếu là 250 x 11 = 2.750.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tổng số cổ phiếu của công ty X là 1.100, ông A nắm giữ 275 cổ phiếu, chiếm 275/1.100 = 25%.
Thị giá 1 cổ phiếu sau khi chia cổ tức = 11.000/1.100 = 10
Tổng giá trị số cổ phiếu của ông A = 275 x 10 = 2.750

Như vậy ông A không giàu có hơn sau khi công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ở các thị trường chứng khoán phát triển thì các công ty có thể phân chia lợi nhuận cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu mà không chia cổ tức bằng tiền vì nó sẽ có lợi về thuế hơn (Xem Payout Policy trong các sách Tài chính công ty). Về định giá công ty xem trong các sách về Valuation.


 
P

Phạm Hoàng An

Cao cấp
5/1/16
374
131
43
Có mấy nhận định của bạn chưa chuẩn lắm:
1. Lợi nhuân chưa phân phối không phải là một "túi tiền". Trong kế toán dồn tích thì nhiều khi có lãi luỹ kế rất nhiều mà tiền thì không có.

2. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông thì sau đó các cổ đông vẫn nắm giữ một tỷ lệ như trước khi chia. Nếu thị trường hoàn hảo thì các cổ đông không được lợi lộc gì về chia cổ phiếu. Trong bài viết theo đường link của mình đã nêu các nghiên cứu (Trong phần Tài liệu tham khảo) tại các thị trường phát triển chứng minh rằng sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ giảm.

Ví dụ đơn giản: Công ty X có 4 cổ đông A, B, C, D, tổng số 1.000 cổ phiếu. Giá trị thị trường của công ty trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu là 11.000, và như vậy thị giá một cổ phiếu = 11. Cổ đông A có 250 cổ phiếu, chiếm 25% số cổ phiếu của công ty X, tổng giá trị số cổ phiếu là 250 x 11 = 2.750.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tổng số cổ phiếu của công ty X là 1.100, ông A nắm giữ 275 cổ phiếu, chiếm 275/1.100 = 25%.
Thị giá 1 cổ phiếu sau khi chia cổ tức = 11.000/1.100 = 10
Tổng giá trị số cổ phiếu của ông A = 275 x 10 = 2.750

Như vậy ông A không giàu có hơn sau khi công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ở các thị trường chứng khoán phát triển thì các công ty có thể phân chia lợi nhuận cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu mà không chia cổ tức bằng tiền vì nó sẽ có lợi về thuế hơn (Xem Payout Policy trong các sách Tài chính công ty). Về định giá công ty xem trong các sách về Valuation.


Đồng ý với ý kiên của bạn
Mình nói z cho bạn đó dễ hình dung thôi bạn.
Cái thứ 2 thì nói về tương lai lận, mà tương lai thì ai biết được :v.
Hiện tại thì đúng như bạn nói :rolleyes:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,263
1,479
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Đồng ý với ý kiên của bạn
Mình nói z cho bạn đó dễ hình dung thôi bạn.
Cái thứ 2 thì nói về tương lai lận, mà tương lai thì ai biết được :v.
Hiện tại thì đúng như bạn nói :rolleyes:
Bạn diễn giải vấn đề như vậy làm người ta hiểu nhầm: Không phải chia cổ tức bằng cổ phiếu là dùng chính tiền của công ty tăng vốn!. Không chia cổ tức bằng cổ phiếu hay có chia thì tổng vốn chủ của công ty vẫn vậy, không quan trọng nó nằm ở 411 hay 421.

Các công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu là vì (1) không có tiền mà trả cổ tức (đa số các công ty ở VN hiện nay); (2) lường gạt nhà đầu tư để họ lầm tưởng rằng mình được chia cổ tức; (3) Pha loãng cổ phiếu để giá cổ phiếu thấp xuống, tính thanh khoản cao hơn.

Cái thứ 2 là cả lý thuyết và nghiên cứu thực chứng đều chứng mình rồi mà bạn, ví dụ nghiên cứu này:
http://www.jstor.org/stable/245899?seq=1#page_scan_tab_contents
 
M

Ms.Rose

Trung cấp
28/12/14
103
36
28
Có mấy nhận định của bạn chưa chuẩn lắm:
1. Lợi nhuân chưa phân phối không phải là một "túi tiền". Trong kế toán dồn tích thì nhiều khi có lãi luỹ kế rất nhiều mà tiền thì không có.

2. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông thì sau đó các cổ đông vẫn nắm giữ một tỷ lệ như trước khi chia. Nếu thị trường hoàn hảo thì các cổ đông không được lợi lộc gì về chia cổ phiếu. Trong bài viết theo đường link của mình đã nêu các nghiên cứu (Trong phần Tài liệu tham khảo) tại các thị trường phát triển chứng minh rằng sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì giá cổ phiếu sẽ giảm.

Ví dụ đơn giản: Công ty X có 4 cổ đông A, B, C, D, tổng số 1.000 cổ phiếu. Giá trị thị trường của công ty trước khi chia cổ tức bằng cổ phiếu là 11.000, và như vậy thị giá một cổ phiếu = 11. Cổ đông A có 250 cổ phiếu, chiếm 25% số cổ phiếu của công ty X, tổng giá trị số cổ phiếu là 250 x 11 = 2.750.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tổng số cổ phiếu của công ty X là 1.100, ông A nắm giữ 275 cổ phiếu, chiếm 275/1.100 = 25%.
Thị giá 1 cổ phiếu sau khi chia cổ tức = 11.000/1.100 = 10
Tổng giá trị số cổ phiếu của ông A = 275 x 10 = 2.750

Như vậy ông A không giàu có hơn sau khi công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ở các thị trường chứng khoán phát triển thì các công ty có thể phân chia lợi nhuận cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu mà không chia cổ tức bằng tiền vì nó sẽ có lợi về thuế hơn (Xem Payout Policy trong các sách Tài chính công ty). Về định giá công ty xem trong các sách về Valuation.


- Như vậy có nghĩa là khi phát hành cổ phiếu, chi phí phát hành cổ phiếu hạch toán chi phí SXKD, giảm tiền
Còn giá trị cổ tức được chia chỉ chuyển từ TK 421 sang TK 411 thôi.
Em hiểu vậy đúng không anh?
- Ngoài ra, trong bài viết trả cố tức bằng cổ phiếu mệnh giá hay thị giá của anh, khi phát hành cổ phiếu để trả cố tức anh có bút toán:
Nợ TK 4111: Mệnh giá
Có TK 4111: Mệnh giá
Em không hiểu bản chất của nghiệp vụ này, anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều