Hạch toán đoàn phí

  • Thread starter Hồ Minh Nghĩa
  • Ngày gửi

1802 lượt xem

H

Hồ Minh Nghĩa

Sơ cấp
11/8/15
23
0
1
30
- Công ty em cho khoản đoàn phí 1% vào bảng lương để khấu trừ lương của người lao động trc khi chi trả. Không bik như vậy có đc ko vì thấy nhiều anh chị trên đây nói đoàn phí là do công đoàn thu và nộp chứ doanh nghiệp ko đc trừ vào lương như vậy?
- Với cho e hỏi khi nhận đc khoản tiền phân bổ từ liên đoàn lao động về thì số tiền này sẽ do công đoàn cơ sở thu chứ ko hạch toán j trên bộ sổ kế toán của doanh nghiệp phải ko ạ?
 

Thành viên trực tuyến

  • TinhLe 123
  • sancopack
  • simphongthuyvn5
  • traganhsao
  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK