Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Thành viên thân thiết
24/9/14
5,451
1,496
113
27
Quận Tân Bình
Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật sau:
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK