Luật 106/2016/QH13 – sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, Thuế TTDB và Quản lý thuế

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,500
113
29
Quận Tân Bình
Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật sau:
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Khoản 4 Điều 3 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
 

Đính kèm

  • LL106_06042016QH.doc
    77.5 KB · Lượt xem: 287
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều