Công đoàn là chỗ dựa cho người lao động?

 • Thread starter nguyenquocbao2795
 • Ngày gửi

5691 lượt xem

N

nguyenquocbao2795

Sơ cấp
20/6/16
19
3
3
24
Công đoàn là sợi dây kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần điều hòa quan hệ lao động.

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho tập thể người lao động. Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người làm công, giải quyết những tranh chấp xảy ra, góp phần điều hòa quan hệ lao động, có thể nói công đoàn là chỗ dựa tinh thần cho người lao động.
Luật Công đoàn 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan quy định tham gia vào tổ chức công đoàn là quyền tự nguyện của người lao động mà không bị gò ép hay bắt buộc. Tuy nhiên, nếu tham gia vào tổ chức công đoàn thì người lao động sẽ có những quyền lợi thiết thực và chính đáng. Cụ thể như:
 • Công đoàn luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và kịp thời giúp đỡ giải quyết;
 • Khi quyền lợi cá nhân chính đáng của người lao động bị xâm phạm, Công đoàn sẽ đứng ra can thiệp bảo vệ;
 • Khi tham gia công đoàn, người lao động có được cơ hội học tập, rèn luyện, được truyền đạt những thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động; quy định của Công đoàn;
 • Công đoàn hướng dẫn giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn;
 • Công đoàn tạo ra sân chơi giải trí cho người lao động khi tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch;
 • Ngoài ra, người lao động có thể ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm.
Nguồn: http://thukyluat.vn/news/binh-luan/cong-doan-la-cho-dua-tinh-than-cho-nguoi-lao-dong-16194.html
 

Thành viên trực tuyến

 • xediengiatot
 • prokhong5
 • tiensinh21
 • thuylinhlinh20490
 • TinhLe 123
 • sancopack
 • simphongthuyvn5
 • traganhsao

Xem nhiều

TEXT LINK