mượn nguyên vật liệu

  • Thread starter KIM ANH LUONG
  • Ngày gửi
K

KIM ANH LUONG

Sơ cấp
28/4/07
1
0
0
Binh Duong
#1
Công ty tôi có mượn nguyên vật liệu của một đơn vị khác
Vậy xin cho hỏi : cách hạch toán mượn nguyên vật liệu như thế nào?
và khi xuất hóa đơn trả nguyên vật liệu thì trên hóa đơn thể hiện giá như thế nào (bằng giá tại thời điểm mượn NVL ?, hay giá xuất kho tại thời điển xuất trả NVL ?, hay giá nào khác ?) . Nếu xuất theo giá xuất kho tại thời điển trả NVL thì khoảng chênh lệch giá giữa thời điểm mượn NVL và thời thời điểm trả NVL sẽ hạch toán như thế nào?
Rất mong các anh chị trả lời gấp giúp
Xin chân thành cảm ơn!
 
hellangles

hellangles

Thiên sứ địa ngục
15/11/06
106
0
0
Khanh Hoa
#2
Cách hạch toán NVL mượn là
Nợ 152
Có 338
Khi trả NVL thường là trả theo giá tại thời điểm mượn, trừ khi có thỏa thuận khác giữa cty bạn với cty mà bạn mượn . Nếu có sự chênh lệch giữa giá tại thời điểm mượn và thời điểm trả thì phần chênh lệch đó xem như là phần làm tăng chi phí của lô NVL nhập sau
vd: Giá mượn > Giá trả
Nợ 621
Có 152 ( phần chênh lệch)
Giá mượn < giá trả
Nợ 152
Có 621
 
hellangles

hellangles

Thiên sứ địa ngục
15/11/06
106
0
0
Khanh Hoa
#3
Cách hạch toán NVL mượn là
Nợ 152
Có 338
Khi trả NVL thường là trả theo giá tại thời điểm mượn, trừ khi có thỏa thuận khác giữa cty bạn với cty mà bạn mượn . Nếu có sự chênh lệch giữa giá tại thời điểm mượn và thời điểm trả thì phần chênh lệch đó xem như là phần làm tăng chi phí của lô NVL nhập sau
vd: Giá mượn > Giá trả
Nợ 621
Có 152 ( phần chênh lệch)
Giá mượn < giá trả
Nợ 152
Có 621
:banana:
 
C

conan77

Thành viên thân thiết
4/5/05
91
1
8
42
VN
www.d32tckt.com
#4
Bạn có thể tham khảo cách hạch toán này nhé:
1. Khi mượn NVL:
Nợ 152: 1.000.000 (đ)
Có TK 338: 1.000.000 (đ)

2. Xuất vật liệu mượn để dùng cho SXKD:
Nợ 154/...: 1.000.000 (đ)
Có TK 152: 1.000.000(đ)

(Có thể không cần qua 152 nếu xuất thẳng cho sử dụng:
Nợ TK154/... 1.000.000 (đ)
Có TK 338: 1.000.000 (đ))

3. Khi mua NVL về nhập kho:
Nợ 152: 1.100.000 (đ)
Nợ TK 133:...
Có TK : 111/112/331:....

4. Xuất trả vật liệu:
Nợ TK 338: 1.000.000 (đ)
Nợ TK 154/...100.000 (đ)
Có TK 152: 1.100.000 (đ)
(Nếu xuất thẳng:
Nợ TK 338: 1.000.000 (đ)
Nợ TK 154/...: 100.000 (đ)
Nợ TK 133: ....
Có TK 111/112/331/...: .....)
Okie?
 
M

menhimcon

Sơ cấp
26/5/07
9
0
0
Lao Cai
#5
em cũng đang thắc mắc về phần vay mượn NVL, xin đưa ra ý kiến để tham khảo các bác có kinh nghiệm và quan tâm đến vấn đề này:
- Theo quy định tại thông Tư 32/2007/TT- BTChướng dẫn về thuế GTGT thì khi vay mượn NVL phải xuất hóa đơn như đối vơi trừong hợp mua bán hàng hóa bình thường.(Tức là phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đối với hàng hóa chịu thuế GTGT ). Nhưng
- Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 138 ban hành kèm theo QD 15/2006/QDD-BTC thì các khoản cho vay mượn vật tư ghi:
Nơ 138
Có 153,152
Không thấy hạch toán phần thuế ghi trên hóa đơn khi xuất hàng cho mượn.
Xin tham khảo ý kiến các bác hạch toán phần thuế GTGT ghi trên hóa đơn khi xuất NVL cho vay bằng hóa đơn GTGT như thế nào để phù hợp với hướng dẫn về chế độ kế toán và các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT. Rất mong ý kiến của các bác.
 
C

conan77

Thành viên thân thiết
4/5/05
91
1
8
42
VN
www.d32tckt.com
#6
em cũng đang thắc mắc về phần vay mượn NVL, xin đưa ra ý kiến để tham khảo các bác có kinh nghiệm và quan tâm đến vấn đề này:
- Theo quy định tại thông Tư 32/2007/TT- BTChướng dẫn về thuế GTGT thì khi vay mượn NVL phải xuất hóa đơn như đối vơi trừong hợp mua bán hàng hóa bình thường.(Tức là phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đối với hàng hóa chịu thuế GTGT ). Nhưng
- Theo hướng dẫn hạch toán tài khoản 138 ban hành kèm theo QD 15/2006/QDD-BTC thì các khoản cho vay mượn vật tư ghi:
Nơ 138
Có 153,152
Không thấy hạch toán phần thuế ghi trên hóa đơn khi xuất hàng cho mượn.
Xin tham khảo ý kiến các bác hạch toán phần thuế GTGT ghi trên hóa đơn khi xuất NVL cho vay bằng hóa đơn GTGT như thế nào để phù hợp với hướng dẫn về chế độ kế toán và các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT. Rất mong ý kiến của các bác.
1. Theo quan điểm của mình thì Văn bản quy định nào ra sau mà đã có hiệu lực thì các văn bản trước sẽ vô hiệu.
2. Nếu theo thông tư 32/2007 hướng dẫn như thế thì mình chỉ cần bổ sung hạch toán phần thuế vào và ra tương ứng thui.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều