Khấu trừ thuế TNCN với lao động thử việc

 • Thread starter cuongtma
 • Ngày gửi
C

cuongtma

Thành viên thân thiết
5/9/09
90
3
8
30
ha noi
Chào các bạn!
M có 1 trường hợp cụ thể như sau:
M vào làm ở 1cty và thử việc 2 tháng k ký hợp đồng lao động. Sau 2 tháng nếu đạt thì ký HĐLĐ chính thức. Lương thử việc và chính thính đều là 5.000.000
M vào từ tháng 5/2016. Tháng 1-4 m làm ở cty khác lương 3.000.000. Mức lương cả năm ở cty mới như nhau. Vậy khi tính thuế TNCN hàng tháng và quyết toán thuế TNCN thì làm thế nào.
Ngoài ra nếu sau 2 tháng k đạt yêu cầu và bị out thì tính TNCN thế nào?
Cảm ơn các bạn!
 
redstone

redstone

Thành viên thân thiết
13/7/10
53
14
8
TP.HCM
Tháng 5+6, bạn sẽ bị khấu trừ 10% --> đc cấp chứng từ khấu trừ. Hết năm bạn đi quyết toán thuế tncn (do trong năm phát sinh nhiều nguồn thu nhập), nếu số thuế tncn phải nộp ít hơn số đã nộp thì sẽ được hoàn lại.
 
K

ketoan7-7

Thành viên thân thiết
20/8/16
73
11
8
TT111/2013/TT-BTC.
Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
 
C

cuongtma

Thành viên thân thiết
5/9/09
90
3
8
30
ha noi
TT111/2013/TT-BTC.
Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
1. Khấu trừ thuế
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
Ý bạn là khi m nhận lương tháng 5 m làm cam kết tại tháng 5 ah
 
C

cuongtma

Thành viên thân thiết
5/9/09
90
3
8
30
ha noi
Tháng 5+6, bạn sẽ bị khấu trừ 10% --> đc cấp chứng từ khấu trừ. Hết năm bạn đi quyết toán thuế tncn (do trong năm phát sinh nhiều nguồn thu nhập), nếu số thuế tncn phải nộp ít hơn số đã nộp thì sẽ được hoàn lại.
Đây là m có 2 nguồn thu nhập. Nếu m vào làm cty đó từ 1/1, thử việc tháng 1+2 sau đó làm chính thức với mức lương như trên thì sao
 
redstone

redstone

Thành viên thân thiết
13/7/10
53
14
8
TP.HCM
Đây là m có 2 nguồn thu nhập. Nếu m vào làm cty đó từ 1/1, thử việc tháng 1+2 sau đó làm chính thức với mức lương như trên thì sao
Thì 2 tháng đầu họ vẫn khấu trừ của bạn 10% (vì chưa có hợp đồng). Tuy nói là thu nhập nhận từ cùng 1 cty nhưng bản chất lại là 2 nguồn: 1 nguồn thời vụ (không tính giảm trừ mà khấu trừ thẳng 10%); 1 nguồn dài hạn (có tính giảm trừ và áp biểu luỹ tiến).
 
C

cuongtma

Thành viên thân thiết
5/9/09
90
3
8
30
ha noi
Thì 2 tháng đầu họ vẫn khấu trừ của bạn 10% (vì chưa có hợp đồng). Tuy nói là thu nhập nhận từ cùng 1 cty nhưng bản chất lại là 2 nguồn: 1 nguồn thời vụ (không tính giảm trừ mà khấu trừ thẳng 10%); 1 nguồn dài hạn (có tính giảm trừ và áp biểu luỹ tiến).
Nhưng tính trong năm m lại chưa tới mức khấu trừ, mà theo thông tư
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 
redstone

redstone

Thành viên thân thiết
13/7/10
53
14
8
TP.HCM
Nhưng tính trong năm m lại chưa tới mức khấu trừ, mà theo thông tư
i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Cái này đúng, nếu tháng 1+2 bạn chỉ có duy nhất 1 thu nhập vãng lai, bạn có quyền làm cam kết, nhưng phải làm từ thời điểm nhận thu nhập, tức là tháng 1 ấy, chứ bây giờ mới làm thì không được.
 
K

ketoan7-7

Thành viên thân thiết
20/8/16
73
11
8
Tháng 01->4 bạn làm ở cty khác, tiền lương 3.000.000, không thuộc đối tượng khấu trừ. Giờ sang cty mới, bạn không ký HĐLĐ, theo quy định thì bạn sẽ bị khấu 10% thu nhập, nếu bạn làm cam kết và bạn đã có MST cá nhân thì sẽ không bị khấu trừ, thời điểm áp dụng tính từ tháng bạn làm cam kết.
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
Thành viên BQT
24/9/14
5,454
1,484
113
26
Quận Tân Bình
1. Từ tháng 01 đến tháng 04 mình không bàn tới vì thuộc công ty khác.
2. Từ tháng 05 +tháng 06 khấu trừ 10% khi trả thu nhập
3. Cuối năm bạn lấy chứng từ khấu trừ thuế tự đi quyết toán thuế
"Ngoài ra nếu sau 2 tháng k đạt yêu cầu và bị out thì tính TNCN thế nào?' cái này đã khấu trừ tại nguồn 10% khi trả thu nhập rồi nên out hay không out không quan trọng
 
K

ketoan7-7

Thành viên thân thiết
20/8/16
73
11
8
1. Từ tháng 01 đến tháng 04 mình không bàn tới vì thuộc công ty khác.
2. Từ tháng 05 +tháng 06 khấu trừ 10% khi trả thu nhập
3. Cuối năm bạn lấy chứng từ khấu trừ thuế tự đi quyết toán thuế
"Ngoài ra nếu sau 2 tháng k đạt yêu cầu và bị out thì tính TNCN thế nào?' cái này đã khấu trừ tại nguồn 10% khi trả thu nhập rồi nên out hay không out không quan trọng
Bạn cho mình hỏi sao khấu trừ 10% trong khi có thể làm cam kết để không bị khấu trừ.
 
phamtienthanh

phamtienthanh

Thành viên thân thiết
9/12/09
266
87
28
Thanh hóa
Trong năm có 2 nguồn thu nhập nên ko được làm cam kết chứ sao.
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
Thành viên BQT
24/9/14
5,454
1,484
113
26
Quận Tân Bình
Bạn cho mình hỏi sao khấu trừ 10% trong khi có thể làm cam kết để không bị khấu trừ.
Vì làm mẫu này cũng hơi nguy hiểm, vì theo mẫu trong năm.... tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại....
 
K

ketoan7-7

Thành viên thân thiết
20/8/16
73
11
8
Bạn cho mình căn cứ đựoc không, mình chỉ thấy có 2 nguồn thu nhập thì không đuợc ủy quyền thôi. Bạn xem lại nội dung topic đã nhé. Phamtienthanh
 
K

ketoan7-7

Thành viên thân thiết
20/8/16
73
11
8
Vì làm mẫu này cũng hơi nguy hiểm, vì theo mẫu trong năm.... tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại....
Bạn nói có lý lắm, mặc dù đúng là thu nhập ở cả 2 nơi cũng không đến mức phải khấu trừ. Còn như Phamtienthanh nói thì khó nghe quá, không thuyết phục, cần chuẩn chỉnh hơn nữa nhé !
 
phamtienthanh

phamtienthanh

Thành viên thân thiết
9/12/09
266
87
28
Thanh hóa
Bạn cho mình căn cứ đựoc không, mình chỉ thấy có 2 nguồn thu nhập thì không đuợc ủy quyền thôi. Bạn xem lại nội dung topic đã nhé. Phamtienthanh
Xem lại nội dung cam kết 02/CK-TNCN đi bạn hiền.
 
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
Thành viên BQT
24/9/14
5,454
1,484
113
26
Quận Tân Bình
Bạn nói có lý lắm, mặc dù đúng là thu nhập ở cả 2 nơi cũng không đến mức phải khấu trừ. Còn như Phamtienthanh nói thì khó nghe quá, không thuyết phục, cần chuẩn chỉnh hơn nữa nhé !
:)
 
C

Cả sẹo

Thành viên thân thiết
13/4/16
396
30
28
29
Xin phép lạc đề tý - mình chưa làm thuế TNCN bao giờ mình muốn hỏi:
- bên mình có trường hợp lương 10.540.000 sau giảm trừ bản thân và 1 người phụ thuộc thì chắc chắn là không phải đóng, mình muốn hỏi với trường hợp của người đấy không phải đóng thì mình có phải làm quyết toán thuế cũng như các kê khai thuế không? Còn lại ở đơn vị mình toàn người có lương dưới 9tr, với các trường hợp dưới 9tr mình có phải làm các thủ như trên quyết toán , kê khai hay thủ tục gì với cơ quan thuế không?
- Mình có mã số thuế cá nhân mình vào trang tncnonline để kiểm tra người phu thuộc mà không được có bạn nào biết cách xem không ( mã số thuế của mình là dãy 10 số trong khi hướng dẫn trên trang đấy là 13 số dang như : 0123456789- 001, cái đuôi - 001 là như thế nào nhỉ) mọi ng giúp mình.
 

Thành viên trực tuyến

 • ngoclibra
 • o0TheLight0o
 • bigbaball
 • Phạm Thành Đạt
 • Kế toán Asiasoft
 • Hung Scoot
 • vykhanh123
 • xediengiatot
 • hongdiep nguyen
 • ngocc

TEXT LINK

Xem nhiều