Noi quy

  • Thread starter NGUYEN CONG LAP
  • Ngày gửi
N

NGUYEN CONG LAP

Sơ cấp
28/2/07
1
0
0
Binh Dinh
#1
Công ty minh là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoạt động bạn nào có mẫu nội quy, kỷ luật lao động cho mình tham khảo với. Cảm ơn rất nhiều!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều