Tài khoản mới bằng sơ đồ kế toán theo Thông tư 133 so với quyết định 48 dành cho DNNVV

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,501
113
30
Quận Tân Bình
Thông tư 133/2016/TT-BTC mới ban hành so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC có một số tài khoản mới như sau:
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
2q6yzo014rpr47z.png
2q6yzo014rpr47z.png

Tiếp
fsc2iwpry0lfuw6.png

2. Phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1361: Tại đây
136(8):
9j3ho403dwxq60m.png

3. Hàng mua đang đi đường
ax486c4bggoz2cx.png

4. Thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2281: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
19chwswglrbwamq.png

2288: Đầu tư khác
hyxxv3c91yekrcm.png

5. Phải trả nội bộ
z2cpjqihgmov788.png

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
7ppg1fuwflr46rg.png

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
ckinzv0ue6fg7fv.png

Ngoài ra có thêm tài khoản cấp 2 của tài khoản 138 là 1386.
 
  • Like
Reactions: memco
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bichphuongle

Guest
28/10/09
13
2
3
Hà Nội
Thông tư 133/2016/TT-BTC mới ban hành so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC có một số tài khoản mới như sau:
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
2q6yzo014rpr47z.png
2q6yzo014rpr47z.png

Tiếp
fsc2iwpry0lfuw6.png

2. Phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1361: Tại đây
136(8):
9j3ho403dwxq60m.png

3. Hàng mua đang đi đường
ax486c4bggoz2cx.png

4. Thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
2281: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
19chwswglrbwamq.png

2288: Đầu tư khác
hyxxv3c91yekrcm.png

5. Phải trả nội bộ
z2cpjqihgmov788.png

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
7ppg1fuwflr46rg.png

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
ckinzv0ue6fg7fv.png

Ngoài ra có thêm tài khoản cấp 2 của tài khoản 138 là 1386.
Bạn ơi bạn có bảng chữ T cho tất cả các tài khoản không bạn gửi giúp mình với nhé. Thank iu bạn!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA