hạch toán xử lý nợ

  • Thread starter Ngo Duy Viet
  • Ngày gửi
N

Ngo Duy Viet

Sơ cấp
30/9/04
1
0
0
34
HA NOI
#1
Trường hợp khi cơ quan Thi hành Án phát mại tài sản của con nợ của Ngân hàng . Sau đó, Thi Hành án dùng chính số tiền đó để thanh toán các nghĩa vụ của Ngân hàng, như thanh toán nợ của Ngân hàng với Ngân hàng khác thì xử lý thế nào các pác?
 
#2
Trường hợp khi cơ quan Thi hành Án phát mại tài sản của con nợ của Ngân hàng . Sau đó, Thi Hành án dùng chính số tiền đó để thanh toán các nghĩa vụ của Ngân hàng, như thanh toán nợ của Ngân hàng với Ngân hàng khác thì xử lý thế nào các pác?
Tóm lại, bạn đang hỏi về xử lý tài sản bảo đảm nợ của khoản cho vay hợp vốn hay là xử lý nợ đối với một con nợ có nhiều khoản nợ tại các ngân hàng khác nhau và Thi hành án là đầu mối xử lý???
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều