Xuất hoá đơn trong liên danh xây dựng

  • Thread starter Mr.Over
  • Ngày gửi

6636 lượt xem

M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
Cty A liên danh với cty B thực hiên gói thầu xây dựng, mỗi người 1 việc, nhưng liên danh do công ty A và tài khoản bên A làm tài khoản tạm ứng và quyết toán.

Khi hoàn thành nghiệm thu công việc mỗi bên xuất hoá đơn cho phần việc của mình chủ đầu tư. Nhưng chủ đầu tư không đồng ý và bắt bên A phải xuất hết vì A đại diện và sử dụng tài khoản bên A để thanh toán ( bên B sẽ xuất hoá đơn cho bên A).

Mình đang bị trường hợp này (bên A) nhưng mình thấy vô lý 2 điểm:
1/ là cty mình và cty B hạch toán độc lập công việc phân chia theo thoả thuận liên danh và 2 bên đều trực tiếp ký với chủ đầu tư không phải ký với nhau thế cty B sao lại có thể xuất hoá đơn cho mình?
2/ là nếu có vậy thì hạch toán ntn k thể đưa vào doanh thu đc mà doanh thu khác cũng chẳng phải?

Nhờ chuyên gia cho phương án và căn cứ?
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên thân thiết
21/10/15
703
232
43
CHo mình hỏi:
  1. A và B ký hợp đồng liên danh phải không? Nội dung thể hiện ra sao?
  2. A ký hợp đồng với chủ đầu tư thế nào? Nội dung hợp đồng, điều khoản thanh toán?
 
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
A và B có ký thỏa thuận liên danh. Nội dung chủ yếu là A là đại diện và tài khoản A là tài khoản sử dụng. A có trách nhiệm tạm ứng, thanh toán, quyết toán, đảm bảo tạm ứng, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo hành
A và B cùng ký hợp đồng với chủ đầu tư trong cùng 1 quyển hợp đồng. Điều khoản thanh toan thì dùng chung tài khoản bên A để thanh toán. Công việc thì phân chia rõ khối lượng công việc nào của người nào
 
Trương Lan

Trương Lan

Thành viên thân thiết
21/10/15
703
232
43
Bạn nên hỏi rõ lại kế toán bên chủ đầu tư về việc không cho bên bạn xuất hóa đơn thẳng. Vì ở đây là hợp đồng 3 bên rồi, điều khoản thanh toán ghi rõ trên hợp đồng rồi,
 
T

Thanh Tam 87 12

Thành viên thân thiết
26/10/16
131
21
18
32
Tùy vào thỏa thuận liên danh ký với chủ đầu tư. Có thể bên nào xuất phần bên đấy, hoặc bên đại diện xuất toàn bộ hóa đơn. Các bên tham gia liên danh thì tự phân chia xuất hóa đơn doanh thu, chi phí phân chia cho nhau
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,180
1,233
113
Hoa Binh
Tùy vào thỏa thuận liên danh ký với chủ đầu tư. Có thể bên nào xuất phần bên đấy, hoặc bên đại diện xuất toàn bộ hóa đơn. Các bên tham gia liên danh thì tự phân chia xuất hóa đơn doanh thu, chi phí phân chia cho nhau
Đúng là: (..Tùy vào thỏa thuận liên danh với chủ đầu tư..) Nhưng thỏa thuận Liên danh được Chủ ĐT chấp nhận chứ Chủ ĐT không ký văn bản này mà được thể hiện trong Hợp đồng XD ký với Chủ ĐT.
 
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
Đúng là: (..Tùy vào thỏa thuận liên danh với chủ đầu tư..) Nhưng thỏa thuận Liên danh được Chủ ĐT chấp nhận chứ Chủ ĐT không ký văn bản này mà được thể hiện trong Hợp đồng XD ký với Chủ ĐT.
Đúng là chỉ có thỏa thuận liên danh giữa 2 bên nhà thầu, trong nội dung k ghi rõ bên nào xuất hóa đơn mà chị ghi bên A đại diện, làm mọi thủ tục, thanh toàn quyết toán, bảo lãnh. Trong hợp đồng thì cả 2 bên đều ký vào chứ k phải 1 bên A ký
Nhưng mình nghĩ nếu để bên A xuất hết thì k đúng vì doanh thu bên B thì bên B xuất trực tiếp cho chủ đầu tư chứ xuất hđ qua bên A thì bên A xuất cả phần đó ra cho chủ đầu tư thì k thực tế là doanh thu của A toàn bộ
 
T

Thanh Tam 87 12

Thành viên thân thiết
26/10/16
131
21
18
32
Đúng hay không đúng thì không phải do bạn nghĩ mà chế độ cho phép liên danh và chủ đầu tư tự thỏa thuận cách ghi nhận doanh thu là 1 bên xuất toàn bộ hay bên nào xuất riêng bên đấy, hoặc phân chia lợi nhuận, lỗ. Nên 3 bên tự thấy cách nào phù hợp thì thỏa thuận với nhau cho thống nhất thôi. Bên A đại diện xuất hộ 100 doanh thu (trong đó bên A 50, bên B 50), thì sau đó bên B xuất lại bên A 50 để bên A sau khi bù trừ phần giá vốn bên B 50 thì chỉ còn lại 50, còn B sẽ là ghi nhận doanh thu 50. Đây là chỉ là xuất hộ doanh thu và bên kia xuất trả giá vốn, ghi nhận doanh thu
 
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
vậy tự nhiên bên A đc thêm 50tr doanh thu à? mà đây bản chất k phải doanh thu bên A? thế thì hạch toán như thế nào?
 
T

Thanh Tam 87 12

Thành viên thân thiết
26/10/16
131
21
18
32
Thêm doanh thu 50, nhưng bên B đã xuất trả giá vốn 50 nên bù trừ đi không còn doanh thu nữa. Còn bên B có doanh thu 50. Đây là đại diện xuất hộ, bên kia xuất trả. Xây dựng nếu nhiều bên tham gia thì công việc có thể chồng chéo không rõ ràng, bên chủ đầu tư khó có thể nghiệm thu rõ từng bên là bao nhiêu nên thường sẽ do 1 bên đại diện xuất toàn bộ, sau đó các bên tự phân chia phần bên nào thì bên đấy hưởng, nên bên chưa xuất hóa đơn sẽ xuất cho bên đại diện phần doanh thu của mình. Bên đại diện thì có thêm 50 doanh thu nhưng cũng có 50 giá vốn nên bản chất là hòa
 
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
Thêm doanh thu 50, nhưng bên B đã xuất trả giá vốn 50 nên bù trừ đi không còn doanh thu nữa. Còn bên B có doanh thu 50. Đây là đại diện xuất hộ, bên kia xuất trả. Xây dựng nếu nhiều bên tham gia thì công việc có thể chồng chéo không rõ ràng, bên chủ đầu tư khó có thể nghiệm thu rõ từng bên là bao nhiêu nên thường sẽ do 1 bên đại diện xuất toàn bộ, sau đó các bên tự phân chia phần bên nào thì bên đấy hưởng, nên bên chưa xuất hóa đơn sẽ xuất cho bên đại diện phần doanh thu của mình. Bên đại diện thì có thêm 50 doanh thu nhưng cũng có 50 giá vốn nên bản chất là hòa
Bạn nói bản chất hòa thì mình thấy k phải, nếu hòa thì báo cáo tài chính k kê khai có được không. Bây giờ thực tế doanh thu bên mình làm có X mà bây giờ X+50 cho dù giá vốn có thêm Y+50 đi nữa thì nó hoàn toàn khác nhau. Nếu báo cáo doanh thu thì bạn báo cáo X hay X+50?
 
T

Thanh Tam 87 12

Thành viên thân thiết
26/10/16
131
21
18
32
lạ nhỉ, bạn cứ hạch toán doanh thu đủ 100 như bình thường, giá vốn có thêm 50, nên bạn không phát sinh gì lãi lỗ phần 50 xuất hộ bên kia cả. Đây chỉ là thủ tục xuất hóa đơn để phân chia doanh thu khi liên danh cùng làm.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,365
633
113
54
Cty A liên danh với cty B thực hiên gói thầu xây dựng, mỗi người 1 việc, nhưng liên danh do công ty A và tài khoản bên A làm tài khoản tạm ứng và quyết toán.

Khi hoàn thành nghiệm thu công việc mỗi bên xuất hoá đơn cho phần việc của mình chủ đầu tư. Nhưng chủ đầu tư không đồng ý và bắt bên A phải xuất hết vì A đại diện và sử dụng tài khoản bên A để thanh toán ( bên B sẽ xuất hoá đơn cho bên A).

Mình đang bị trường hợp này (bên A) nhưng mình thấy vô lý 2 điểm:
1/ là cty mình và cty B hạch toán độc lập công việc phân chia theo thoả thuận liên danh và 2 bên đều trực tiếp ký với chủ đầu tư không phải ký với nhau thế cty B sao lại có thể xuất hoá đơn cho mình?
2/ là nếu có vậy thì hạch toán ntn k thể đưa vào doanh thu đc mà doanh thu khác cũng chẳng phải?

Nhờ chuyên gia cho phương án và căn cứ?
Bạn dùng từ " Liên danh" là sao bạn?
Nói rõ lại ý tôi muốn biết tại sao bạn lại dùng từ "Liên danh"?
Vì nếu từ đầu khi ký hợp đồng với đối tác dưới danh nghĩa Nhà Thầu Liên Danh thì tất nhiên khách hàng đã đồng ý phần việc của A thì A lập hoá đơn, phần của B thì lập hoá đơn.
Còn như Cty A mà lập hoá đơn cho toàn bộ công trình cho nhà đầu tư, thì Cty B thay vì lập hoá đơn cho nhà đầu tư thì lập hoá đơn đó cho bên CTy A chứ có gì đâu.
Đừng có tự làm khó những việc có thể xử lý đơn giản.
Doanh thu thì cũng chỉ ghi nhận doanh thu của cty A thôi, còn doanh thu của Cty B thì coi như thủ tục chuyển đổi thôi, về kế toán hay thuế thì cái này cũng khg phải doanh thu của Cty A 100%, cái hoá đơn chỉ để kê khai thuế GTGT theo hoá đơn đã lập chứ khg phải co hoá đơn là có doanh thu
 
Sửa lần cuối:
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
Bạn dùng từ " Liên danh" là sao bạn?
Nói rõ lại ý tôi muốn biết tại sao bạn lại dùng từ "Liên danh"?
Vì nếu từ đầu khi ký hợp đồng với đối tác dưới danh nghĩa Nhà Thầu Liên Danh thì tất nhiên khách hàng đã đồng ý phần việc của A thì A lập hoá đơn, phần của B thì lập hoá đơn.
Còn như Cty A mà lập hoá đơn cho toàn bộ công trình cho nhà đầu tư, thì Cty B thay vì lập hoá đơn cho nhà đầu tư thì lập hoá đơn đó cho bên CTy A chứ có gì đâu.
Đừng có tự làm khó những việc có thể xử lý đơn giản.
Doanh thu thì cũng chỉ ghi nhận doanh thu của cty A thôi, còn doanh thu của Cty B thì coi như thủ tục chuyển đổi thôi, về kế toán hay thuế thì cái này cũng khg phải doanh thu của Cty A 100%, cái hoá đơn chỉ để kê khai thuế GTGT theo hoá đơn đã lập chứ khg phải co hoá đơn là có doanh thu
Vậy chỗ doanh thu này hạch toán ntn vậy chị vì e muốn tách chỗ doanh thu này riêng ra bên cty B
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,365
633
113
54
Vậy chỗ doanh thu này hạch toán ntn vậy chị vì e muốn tách chỗ doanh thu này riêng ra bên cty B
Trời ạ! sao các bạn hay hỏi mấy cái kiểu như vầy quá vậy, đã trả lời bên trên rồi giờ lại hỏi hạch toán như thế nào.
Ủa mà bạn có phải kế toán không? Nếu không phải là kế toán thì về hỏi kế toán cty bạn. Còn nếu bạn là kế toán thì bạn phải hiểu hạch toán doanh thu như thế nào chứ, không lẻ bạn không hiểu thế nào là doanh thu? nếu khg hiểu thì vào đọc lại tài khoản 511 và điều kiện ghi nhận doanh thu
 
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
Trời ạ! sao các bạn hay hỏi mấy cái kiểu như vầy quá vậy, đã trả lời bên trên rồi giờ lại hỏi hạch toán như thế nào.
Ủa mà bạn có phải kế toán không? Nếu không phải là kế toán thì về hỏi kế toán cty bạn. Còn nếu bạn là kế toán thì bạn phải hiểu hạch toán doanh thu như thế nào chứ, không lẻ bạn không hiểu thế nào là doanh thu? nếu khg hiểu thì vào đọc lại tài khoản 511 và điều kiện ghi nhận doanh thu
Dạ em là kt nhưng e ngu lắm chị mà còn lười đọc nữa nên e mới lên đây hỏi
 
H

HO Anh Hue

Thành viên thân thiết
11/11/11
6,180
1,233
113
Hoa Binh
Đúng là chỉ có thỏa thuận liên danh giữa 2 bên nhà thầu, trong nội dung k ghi rõ bên nào xuất hóa đơn mà chị ghi bên A đại diện, làm mọi thủ tục, thanh toàn quyết toán, bảo lãnh. Trong hợp đồng thì cả 2 bên đều ký vào chứ k phải 1 bên A ký
Nhưng mình nghĩ nếu để bên A xuất hết thì k đúng vì doanh thu bên B thì bên B xuất trực tiếp cho chủ đầu tư chứ xuất hđ qua bên A thì bên A xuất cả phần đó ra cho chủ đầu tư thì k thực tế là doanh thu của A toàn bộ
Theo câu hỏi của bạn ở #1 ( .Liên danh do công ty A và tài khoản bên A làm tài khoản tạm ứng và quyết toán....) nghĩa là bên A đại diện cho liên danh làm mọi thủ tục với chủ ĐT vì vậy bên A phải xuất HĐ toàn bộ giá trị công trình, chủ ĐT chuyển toàn bộ tiền cho bên A. Bên B sẽ xuất HĐ cho bên A chứ không xuất cho chủ ĐT. Việc HT cũng đơn giản thôi như: Bạn mua của B bán cho chủ ĐT.
 
M

Mr.Over

Thành viên thân thiết
25/12/14
190
19
18
27
Theo câu hỏi của bạn ở #1 ( .Liên danh do công ty A và tài khoản bên A làm tài khoản tạm ứng và quyết toán....) nghĩa là bên A đại diện cho liên danh làm mọi thủ tục với chủ ĐT vì vậy bên A phải xuất HĐ toàn bộ giá trị công trình, chủ ĐT chuyển toàn bộ tiền cho bên A. Bên B sẽ xuất HĐ cho bên A chứ không xuất cho chủ ĐT. Việc HT cũng đơn giản thôi như: Bạn mua của B bán cho chủ ĐT.
ý bạn thì mình thấy đúng là thực tế đang áp dụng như thế. Nhưng mình đang thắc mắc là cả 2 đều ký hợp đồng với cđt và A và B chỉ ký thỏa thuận liên danh chứ k ký hợp đồng mua bán gì thì sao lại mua của B bán cho CĐT. Mình chỉ nghĩ thực hiện độc lập chịu trách nhiệm độc lập thì sao doanh thu của B thực hiện mà lại tính cho A đc. Với lại hạch toàn vào 511 mình thấy cũng k đúng vì bản chất khoản này k phải doanh thu của A. Mình chỉ thắc mắc vậy thôi. Chứ mình cũng làm theo cách của bạn rồi
 
CHUMINHTIEN984

CHUMINHTIEN984

Sơ cấp
30/10/18
1
0
1
26
  • CHUMINHTIEN984

    CHUMINHTIEN984

Bác nào nói được ủy quyền xuất hóa đơn vậy? Văn bản nào quy định hai nhà thầu liên danh được ủy quyền cho 1 bên xuất hóa đơn? Việc ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực của nhà thầu. Nếu bình thường phân chia tỷ lệ là 50:50, hai bên tự xuất hóa đơn thì doanh thu mỗi bên là 50. Nhưng nếu ủy quyền xuất hóa đơn như vậy, bên ủy quyền được 50, bên nhận ủy quyền được 100 thì không đúng. Vấn đề này cần xem lại.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,365
633
113
54
Bạn hiểu cái từ Uỷ Quyền Xuất Hoá đơn là làm gì? Từ Xuất Hoá đơn bạn dùng quy định ở đâu? Theo tôi cái từ xuất hoá đơn là từ dân gian thôi và thường để mô tả cái việc lập hoá đơn ( tức là viết hoá đơn)
 
chudinhxinh

chudinhxinh

Thành viên thân thiết
25/10/09
1,697
941
113
TP.Hồ Chí Minh
– Tại khoản 9 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn: “9. Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ thì bên được ủy nhiệm lập hóa đơn không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn. Cơ sở kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn.”

++ Bên ủy nhiệm: Lập Văn bản ủy nhiệm xuất hóa đơn + Khai thuế GTGT & nộp thuế theo quy định

++ Bên nhận ủy nhiệm: + Nhận Văn bản ủy nhiệm xuất hóa đơn + Lập hóa đơn GTGT + Không phải kê khai thuế cho hóa đơn lập ủy nhiệm xuất hộ này + BA26/ AC như bình thường

– Tại điểm c, khoản 4, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng như sau: “c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật”

– Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC (Điều 17 - Ủy nhiệm lập hóa đơn) ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.
2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số... đến số...)); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.
3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm, thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn..
4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.
5. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặc chấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản và bên nhận ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.
6. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm. Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn (trong đó có các hóa đơn ủy nhiệm) hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này. Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.

+ Ví dụ 02: Xuất hoá đơn cho công trình ký kết với liên doanh của 2 cty. Khi đấu thầu và ký kết hợp đồng thì A và B có ký với nhau thoả thuận liên doanh, nêu rõ rõ tỷ lệ phần việc các bên sẽ làm. A là đại diện liên doanh và sẽ sử dụng số tài khoản của A để thực hiện các GD với CĐT. Như vậy, B sẽ xuất hoá đơn cho CĐT hay cho A? (B không là nhà thầu phụ của A)

+ Về khối lượng công việc được thể hiện cụ thể phần việc các bên trên hợp đồng và báo giá dự toán liên danh về giá trị & khối lượng, quyết toán giá trị với chủ đầu tư

+ Về Xuất hóa đơn khối lượng công việc của bên nào thì bên đó hoàn thành thủ tục và xuất hóa đơn

– Công ty A xuất hóa đơn cho chủ đầu tư phần việc của công ty A, còn Công ty B Xuất hóa đơn cho CĐT, Công ty A nhận tiền và chuyển lại cho Công ty B theo phương thức như thanh toán 3 bên theo Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 & số tiền Công ty A nhận dc theo dõi như khoản thu chi hộ:

– Công ty B: Nợ 1388 chi tiết Công ty A/Có 131CĐT => nhận tiền Công ty A chuyển khoản ghi Nợ 112/Có 1388 chi tiết Công ty A.

– Công ty A : Nợ 112 /Có 131CĐT phần giá trị bên công ty A thi công, Có 3388 phần giá trị khối lượng thanh toán của công ty B => Chuyển tiền Công ty B ghi Nợ 3388 chi tiết B/Có 112.

+ Về Thanh toán: chủ đầu tư chuyển khoản về đại diên 1 doanh nghiệp trên hợp đồng liên doanh hoặc thanh toán đúng giá trị các đối tượng liên danh
 

Thành viên trực tuyến

  • thaokd
  • nhathuocuytin24h
  • thuyle120489

Xem nhiều

TEXT LINK