Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể về quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2016

VNPT-BHXH

VNPT-BHXH

vnpt-software.vn
21/3/16
352
114
43
37
HCM
www.vnpt-software.vn
Ngày 3/3/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN), hỗ trợ cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2016.

Do bài viết quá dài, không đủ khi đăng trên diễn đàn này, vậy để đọc bài viết, xin vui lòng nhấn vào đây.

Trân trọng.
 

Xem nhiều