Thuế TNCN đối với khoản nhận hỗ trợ lãi suất mua nhà

  • Thread starter Ngô Hồng Minh
  • Ngày gửi

9279 lượt xem

Ngô Hồng Minh

Ngô Hồng Minh

Sơ cấp
10/4/17
3
0
1
28
Tình hình là em đang có trường hợp này, không biết là có chịu thuế TNCN hay không! Mong các cao nhân chỉ giáo:
Bên em là chủ đầu tư dự án Bất động sản thì có cho người mua nhà tại dự án được hưởng chính sách ưu đãi (đã đăng ký với sở công thương) về việc KH mua nhà tại dự án khi vay vốn ngân hàng để mua nhà thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ toàn bộ lãi suất năm đầu cho người mua.

Khoản chi phí hỗ trợ lãi suất này thì bên em đã kê và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN rồi; nhưng có thắc mắc là với khoản lợi ích này thì người mua nhà có bị tính là khoản thu nhập và chịu thuế TNCN không?

Mong các cao nhân chỉ giáo ah! Em xin cám ơn
 
K

khongcotennay

Sơ cấp
15/7/09
1
0
1
49
Hà Nội
Không biết vấn đề ngày đã có lời giải chưa nhỉ?

Thanhs!
 
Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
29/5/17
544
322
63
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 9056/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017Kính gửi: Công ty TNHH ô tô Isuzu Việt Nam
Địa chỉ: 695 Quang Trung, P.8, Q.Gò vấp
Mã số thuế: 0301236665​

Trả lời văn thư số 527/IVC ngày 04/08/2017 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ khuyến mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Các khoản thu nhập chịu thuế10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Căn cứ công văn số 3929/TCT-TNCN ngày 23/09/2015 của Tổng cục Thuế,

Trường hợp Công ty tổ chức chương trình khuyến mại tặng quà (tiền mặt/hiện vật) cho tất cả mọi đối tượng khách hàng, không tổ chức thi hoặc bốc thăm trúng thưởng để chọn ra người được tặng quà, đồng thời quà tặng là tài sản không phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì thu nhập từ quà khuyến mại nêu trên không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
Nơi nhận:

- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr1;
- Lưu: VT, TTHT.
1597-34717801 /2017 QK
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình
 

Thành viên trực tuyến

  • cuoctinhvun

Xem nhiều