Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp và toàn bộ

hangtho123

hangtho123

Sơ cấp
17/2/17
1
0
1
24
vinhomesvingroup.vn
Em chào các anh chị, em đang là sinh viên và em sắp thi. Có phần này em ko hiểu đc rất mong các anh chị chị dạy cho em ạ
Một bài cho câu hỏi lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp và toàn bộ?
Công ty A có tình hình sản xuất và tiêu thụ như sau:
-Giá bán: 25$; biến phí đơn vị: 10$( trong đó biến phí sx là 8$)
-Tổng định phí sxc: 300.000$
-Tổng định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 210.000$
Sản lượng sx và tiêu thụ trong 3 quý đầu như sau
-Quý 1: Sản lượng sx và tiêu thụ 40.000sp
-Quý 2: Sản lượng sx 50.000sp, tiêu thụ 40.000sp, tồn kho 10.000sp
-Quý 3: Sản lượng sx 30.000sp, tiêu thụ 40.000sp
Yêu cầu:
1. Xác định giá thành sản phẩm đơn vị theo phương pháp trực tiếp và chi phí toàn bộ?
2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh cho cả 3 quý theo chi phí trực tiếp và chi phí toàn bộ và cho nhận xét?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều