Trách nhiệm kế toán không chỉ dừng lại khi nghỉ việc

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Cao cấp
24/9/14
5,457
1,500
113
28
Quận Tân Bình
Theo khoản 3 Điều 51 Luật kế toán 88/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

dinh-khoan-ke-toan.jpg
Như vậy, khi kế toán nghỉ việc họ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với công việc kế toán mà mình từng làm ở công ty cũ.

Ngoài ra, chứng từ kế toán có thời hạn lưu trữ kéo dài đến 10 năm nên người làm kế toán vẫn phải chịu trách nhiệm về chữ ký của mình cho đến khi chứng từ kế toán được tiêu hủy.

Căn cứ quy định tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều