Những loại hợp đồng nào phải lập thành văn bản?

  • Thread starter duyennt
  • Ngày gửi
D

duyennt

Thành viên thân thiết
14/7/05
94
0
6
Bình Dương
#1
Chào tất cả các thành viên của Webketoan!
Sau vài tháng vắng mặt nay tôi có một vấn đề muốn nhờ các bác giúp.
Luật Thương mại có ghi: "...đối với loại hợp đồng pháp luật quy định phải lập thành văn bản thì phải lập thành văn bản". Vậy đó là những loại hợp đồng nào? văn bản nào quy định? (trước đây Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế có định nghĩa Hợp đồng kinh tế phải lập thành văn bản,...nhưng nay pháp lệnh đó đã hết hiệu lực)
Xin cám ơn
 
N

nguyen van kiem

Sơ cấp
2/6/07
15
0
0
44
Ha Noi
#2
Theo quy định của bộ luật dân sự thì hợp đồng thể hiện dưới nhiều hình thức và thực tế rất đa dạng, vi dụ: khi bên mua hoặc bên bán có 1 thư chào hàng cho bên kia mà bên kia đồng ý rồi hai bên tiến hành giao hàng mà không lập hợp đồng thì thư chào hàng đó cũng đc coi là một phần của hợp đồng cùng với các hành vi hai bên đã trao đổi, thỏa thuận và giao dịch. Trong Bộ luật dân sư quy định rất rõ: đồi với các giao dịch hợp đồng mà đối tượng là các tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu như đất đai, nhà ở, ô tô, xe máy.... (tức là các tai sản phải có giấy đăng ký với cơ quan nhà nước : xe máy có giấy đăng ký xe; nhà có giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) thì khi giao dịch bắt buộc phải lập thành hợp đồng bằng văn bản và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như : Phòng công chừng, UBND quận huyện.... Đối với doanh nghiệp thì để không bị vướng mắc với cơ quan thuế tốt nhất mọi hàng hóa mua ban nên lập thành hợp đồng, vì không phải ai cũng có hiểu biết pháp luật về hợp đồng. Việc lập hợp đồng bằng văn bản khi mua bán, giao dịch cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và nếu làm cẩn thận sẽ tránh được những rủi khi giao dịch kinh doanh./.
 
N

nguyen van kiem

Sơ cấp
2/6/07
15
0
0
44
Ha Noi
#3
lập hợp đồng bằng văn bản

Theo quy định của bộ luật dân sự thì hợp đồng thể hiện dưới nhiều hình thức và thực tế rất đa dạng, vi dụ: khi bên mua hoặc bên bán có 1 thư chào hàng cho bên kia mà bên kia đồng ý rồi hai bên tiến hành giao hàng mà không lập hợp đồng thì thư chào hàng đó cũng đc coi là một phần của hợp đồng cùng với các hành vi hai bên đã trao đổi, thỏa thuận và giao dịch. Trong Bộ luật dân sư quy định rất rõ: đồi với các giao dịch hợp đồng mà đối tượng là các tài sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu như đất đai, nhà ở, ô tô, xe máy.... (tức là các tai sản phải có giấy đăng ký với cơ quan nhà nước : xe máy có giấy đăng ký xe; nhà có giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà, đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...) thì khi giao dịch bắt buộc phải lập thành hợp đồng bằng văn bản và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền như : Phòng công chừng, UBND quận huyện.... Đối với doanh nghiệp thì để không bị vướng mắc với cơ quan thuế tốt nhất mọi hàng hóa mua ban nên lập thành hợp đồng, vì không phải ai cũng có hiểu biết pháp luật về hợp đồng. Việc lập hợp đồng bằng văn bản khi mua bán, giao dịch cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và nếu làm cẩn thận sẽ tránh được những rủi ro khi giao dịch kinh doanh. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực từ 1/7/2006. pháp luật về hợp đồng về cơ bản là căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, đồi với các hợp đồng chuyên biệt như hợp đồng xây dựng, hợp đồng thương mại thì phải xem xét ở các luật chuyên ngành như luật xây dựng và luật thương mại./.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Joni Trần
Xem nhiều