DN dịch vụ có không phải hạch toán chi phí vào 154??

  • Thread starter trangtax
  • Ngày gửi

63717 lượt xem

T

trangtax

Sơ cấp
26/6/13
80
3
8
Hà Nội
Các anh chị cho em hỏi: công ty làm dịch vụ có phải đc tập hợp chi phí vào thẳng 632 mà k phải qua 154 phải k ạ?
Công ty em chuyên ký hợp đồng với các bệnh viện để đặt máy cho thuê hoạt động. Em thấy kế toán trc hàng tháng trích khấu hao đưa trực tiếp vào 632. Như vậy có đúng k ạ?
 
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,021
148
63
29
HCM
Chi phí treo ở TK 154 khi đã thực tế phát sinh, tuy nhiên dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu.
Trường hợp công ty em hoạt động trong lĩnh vực cho thuê TSCĐ, phí thuê sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn hàng tháng => chi phí khấu hao máy móc cho thuê có thể hạch toán vào TK 632 hàng tháng.
 
  • Like
Reactions: trangtax
T

trangtax

Sơ cấp
26/6/13
80
3
8
Hà Nội
Chi phí treo ở TK 154 khi đã thực tế phát sinh, tuy nhiên dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu.
Trường hợp công ty em hoạt động trong lĩnh vực cho thuê TSCĐ, phí thuê sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn hàng tháng => chi phí khấu hao máy móc cho thuê có thể hạch toán vào TK 632 hàng tháng.
Vậy cho em hỏi thêm là: Em có một hợp đồng cho thuê máy, nhưng 3 tháng mới chốt doanh thu để phân chia. Vậy hàng tháng trích KH em cho vào 154 thôi nhỉ? Khi nào xuất hóa đơn thì mới chuyển sang 632 phải k ạ?
 
Z

zungcoca

Thành viên thân thiết
20/1/11
488
170
43
43
05 Quang Trung, Đà Nẵng
Chi phí treo ở TK 154 khi đã thực tế phát sinh, tuy nhiên dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu.
Trường hợp công ty em hoạt động trong lĩnh vực cho thuê TSCĐ, phí thuê sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn hàng tháng => chi phí khấu hao máy móc cho thuê có thể hạch toán vào TK 632 hàng tháng.
Mình cũng nghĩ như bạn..
 
Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
29/5/17
566
340
63
Vậy cho em hỏi thêm là: Em có một hợp đồng cho thuê máy, nhưng 3 tháng mới chốt doanh thu để phân chia. Vậy hàng tháng trích KH em cho vào 154 thôi nhỉ? Khi nào xuất hóa đơn thì mới chuyển sang 632 phải k ạ?
Chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác” quy định:
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải theo nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc thận trọng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, giao dịch có thể xung đột với nhau. Trường hợp giao dịch không thể thoả mãn được cả hai nguyên tắc thì ưu tiên tuân thủ nguyên tắc thận trọng.
Nguyên tắc phù hợp được hiểu theo 2 khía cạnh:
- Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải thì phải ghi nhận nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Ví dụ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán.
- Khoản doanh thu được ghi nhận và khoản chi phí tạo ra doanh thu đó phải được ghi nhận trong cùng một kỳ kế toán. Doanh thu bán hàng và giá vốn của lô hàng bán phải đuợc ghi nhận trong cùng một kỳ kế toán nếu các điều kiện ghi nhận doanh thu được thoả mãn.
Nguyên tắc thận trọng có thể hiểu là:
- Nếu một khoản chưa chắc chắn thu được lợi ích kinh tế thì doanh thu không được ghi nhận nhưng một khoản lợi ích kinh tế có khả năng bị tổn thất thì chi phí đã được ghi nhận.
- Tài sản không được ghi nhận lớn hơn lợi ích kinh tế mà có thể thu hồi từ việc sử dụng tài sản đó. Ví dụ: Trường hợp kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ không thể xác định đựoc chắc chắn thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí đã ghi nhận và có thể thu hồi.

Bạn đưa thẳng khấu hao vào 632 là đưa thẳng vào chi phí trong khi chưa có doanh thu (hàng tháng trích khấu hao nhưng 3 tháng mới ghi nhận doanh thu 1 lần). Như vậy là sai về mặt kế toán. Hơn nữa đối với thuế, chi phí phải phù hợp với doanh thu, mỗi hóa đơn xuất ra đều phải xác định được giá vốn. Bạn hạch toán qua 154 là đúng nhất (DN hạch toán theo thông tư 133). Bên mình hạch toán theo thông tư 200, mình còn phải hạch toán qua tài khoản 621,622,627 rồi sau đó mới qua 154
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
797
268
63
64
Chi phí treo ở TK 154 khi đã thực tế phát sinh, tuy nhiên dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu.
Trường hợp công ty em hoạt động trong lĩnh vực cho thuê TSCĐ, phí thuê sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn hàng tháng => chi phí khấu hao máy móc cho thuê có thể hạch toán vào TK 632 hàng tháng.
Câu này : (..dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu..) hình như chưa đúng với QĐ TT17/BHHN - BTC điều 16 ....
 
T

trangtax

Sơ cấp
26/6/13
80
3
8
Hà Nội
Câu này : (..dịch vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu..) hình như chưa đúng với QĐ TT17/BHHN - BTC điều 16 ....
Anh Ho Anh Hue cho em hỏi: Theo quy định của TT17/BHHN thì đối với hoạt động dịch vụ: thời điểm xuất hóa đơn có thể là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc nếu người cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong thời gian cung ứng thì ngày xuất hóa đơn là ngày thu tiền. Vậy nếu, bên cung ứng dịch vụ không yêu cầu thu tiền mà người mua vẫn chuyển tiền trước thì sao ạ? Đơn vị có phải xuất hóa đơn ra k ạ? :D:D:D
Điều thứ hai anh cho em hỏi là: Bên em ký hợp đồng hợp tác với một phòng khám, 2 bên thống nhất 3 tháng mới chốt doanh thu và chia lợi nhuận một lần. Nhưng đến nay đã quá 2 quý mà bên phòng khám họ vẫn chưa chốt được doanh thu mà 2 bên được hưởng nhưng họ đã chuyển tạm cho bên em 1 tỷ. Vậy em có nên xuất trước hóa đơn cho số tiền 1 tỷ này k ạ?
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
797
268
63
64
Anh Ho Anh Hue cho em hỏi: Theo quy định của TT17/BHHN thì đối với hoạt động dịch vụ: thời điểm xuất hóa đơn có thể là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc nếu người cung ứng dịch vụ thu tiền trước hoặc trong thời gian cung ứng thì ngày xuất hóa đơn là ngày thu tiền. Vậy nếu, bên cung ứng dịch vụ không yêu cầu thu tiền mà người mua vẫn chuyển tiền trước thì sao ạ? Đơn vị có phải xuất hóa đơn ra k ạ? :D:D:D
Điều thứ hai anh cho em hỏi là: Bên em ký hợp đồng hợp tác với một phòng khám, 2 bên thống nhất 3 tháng mới chốt doanh thu và chia lợi nhuận một lần. Nhưng đến nay đã quá 2 quý mà bên phòng khám họ vẫn chưa chốt được doanh thu mà 2 bên được hưởng nhưng họ đã chuyển tạm cho bên em 1 tỷ. Vậy em có nên xuất trước hóa đơn cho số tiền 1 tỷ này k ạ?
Bạn đã đọc nội dung TT ... (..thì ngày xuất hóa đơn là ngày thu tiền..) mà.
 

Thành viên trực tuyến

  • phuonglinh2018

Xem nhiều

TEXT LINK