CV số 15716 /CT-TTHT ngày 07/09/2017 của CT Bình Dương về chi phí thuê dịch vụ của cá nhân

  • Thread starter proboy1011
  • Ngày gửi

57948 lượt xem

proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,021
148
63
29
HCM
Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán hóa đơn tại cơ quan thuế.
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài có quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, trường hợp Công ty có thuê xe của cá nhân để vận chuyển hàng hóa, thì:
Nếu cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty là cá nhân có kinh doanh:
  • Nếu giá trị dịch vụ vận chuyển cho Công ty từ 100 triệu đồng/năm thì cá nhân kinh doanh phải liên hệ với cơ quan thuế quản lý để mua và lập hóa đơn giao cho Công ty và thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
  • Nếu giá trị dịch vụ vận chuyển cho Công ty dưới 100 triệu đồng/năm thì Công ty lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN.
Nếu cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Công ty là cá nhân không kinh doanh thì khi Công ty thanh toán tiền cho cá nhân không phân biệt giá trị dịch vụ lớn hơn hay nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm, Công ty phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN.
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK