CÁC BƯỚC TRONG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  • Thread starter Hien
  • Ngày gửi
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,507
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Lịch trình tham vấn (Agenda consultation)

Mỗi 5 năm, Hội đồng (IASB) tiến hành rà soát và tham vấn toàn diện để xác định các chuẩn mực kế toán cần ưu tiên thiết lập (standard-setting) và phát triển các dự án kế hoạch làm việc cho nó.

Hội đồng chuẩn mực cũng thêm các chủ đề vào chương trình làm việc nếu cần thiết giữa các lịch trình tham vấn. Điều này có thể bao gồm các chủ đề tiếp theo của Rà soát sau khi áp dụng các chuẩn mực (Post-implementation Reviews of Standards). Hội đồng giải thích chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Interpretations Committee) cũng có thể đề nghị Hội đồng rà soát một vấn đề.

Chương trình nghiên cứu


Hầu hết các dự án được bắt đầu với việc nghiên cứu – khám phá các vấn đề, nhận diện các giải pháp khả dĩ và xác định liệu có cần xây dựng chuẩn mực. Thông thường IASB đưa các ý tưởng của họ vào các bài thảo luận và thu thập các bình luận từ công chúng.

Nếu IASB nhận thấy rằng có đủ bằng chứng về việc tồn tại vấn đề kế toán, vấn đề đó thực sự quan trọng để cần thiết phải thay đổi chuẩn mực hoặc ban hành một chuẩn mực mới và một giải pháp thực hành được tìm ra, IASB bắt đầu quá trình xây dựng chuẩn mực.

Chương trình xây dựng chuẩn mực


Nếu IASB quyết định sửa một chuẩn mực hoặc ban hành một chuẩn mực mới, thông thường họ rà soát nghiên cứu, bao gồm các bình luận (comments) trong các bài bình luận, và đề suất các sửa đổi hoặc các chuẩn mực để giải quyết các vấn đề được nhận diện thông qua nghiên cứu và tham vấn.
Các đề xuất cho một chuẩn mực mới hoặc sửa một chuẩn mực được công bố dưới dạng bản dự thảo công khai để lấy ý kiến công chúng. Để thu thập thêm các bằng chứng, các thành viên của IASB và các nhân viên kỹ thuật của IFRS Foundation tham vấn với nhiều bên liên quan từ tất cả các nơi trên thế giới.
Hội đồng phân tích tất cả các phản hồi và hiệu chỉnh các để xuất trước khi chuẩn mực mới hoặc sửa đổi chuẩn mực mới được ban hành.

Chương trình duy trì
Công việc của IASB không dừng lại khi một chuẩn mực được ban hành. IASB sẽ trợ giúp quá trình áp dụng các chuẩn mực và họ bảo rằng chúng tôi duy trì chúng.
Quá trình này bao gồm tư vấn khi áp dụng một chuẩn mực mới hoặc chuẩn mực được sửa đổi để xác định bất kỳ vấn đề áp dụng nào có thể cần phải giải quyết. Nếu các vấn đề nảy sinh, Hội đồng giải thích chuẩn mực có thể quyết định xây dựng một Giải thích cho chuẩn mực hoặc đề xuất sửa đổi phạm vi hẹp. Các sửa đổi này tuân theo quy trình thông thường của Hội đồng.

Rà soát sau áp dụng


Sau khi một chuẩn mực mới được đưa vào áp dụng trong vài năm, Hội đồng tiến hành các nghiên cứu thông qua chương trình Rà soát sau áp dụng để đánh giá xem liệu chuẩn mực có đáp ứng được các mục tiêu của nó hay không, nếu không thì liệu có cần phải sửa đổi. Dựa trên kết quả của Rà soát sau áp dụng, Hội đồng có thể bắt đầu một dự án nghiên cứu mới
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dtgdcntt

Sơ cấp
4/8/14
2
0
1
39
Ha Noi
www.abay.vn
bài viết rất hay và thực tế. Giúp ích rất nhiều cho mình trong công việc. cảm ơn bạn đã chia sẻ
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA