DN cho vay tiền với lãi suất 0% có bị ấn định Thuế không?

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
Căn cứ tại Điểm e khoản 01 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định về ấn định thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Theo đó, các trường hợp vị Ấn định thuế bao gồm:
a) Không đăng ký thuế;
b) Không nộp hồ sơ khai thuế: nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
c) Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;
d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
đ) Không xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
g) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.
Các căn cứ ấn định thuế bao gồm:
a) Cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế;
b) So sánh số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề, quy mô;
c) Tài liệu và kết quả kiểm tra, thanh tra còn hiệu lực.
Nếu doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi, cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0% sẽ thuộc trường hợp “trao đổi không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”, vi phạm Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2016, quy định Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế. Thuộc đổi tượng bị cơ quan thuế ấn định thuế khi cho DN khác vay với lãi suất 0%, cơ quan thuế có thể căn cứ mức thuế suất cho vay đối với ngân hàng để xử lý ấn định thuế truy thu thuế TNDN đối với Doanh nghiệp.
Mức chế tài: Truy thu thuế TNDN, phạt 20% kê khai sai, 0.03%/ngày (trước 1/7/2016 là 0.05%/ngày).
* Chi tiết tại: Công văn 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016.
Nguồn: Kế toán Hà Nội
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều