Về nộp thuế TNDN

  • Thread starter Kimminhanh
  • Ngày gửi
K

Kimminhanh

Sơ cấp
12/9/07
25
0
1
38
TP HCM
#1
Theo Hướng dẫn mới nhất về Thuế TNDN:
“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.
Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.
Trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp hơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.”


Các bạn cho hỏi: Nếu Doanh nghiệp 3 quý đầu năm đều phát sinh thuế TNDN nhưng không nộp. Đến Quý 4 minh mới nộp toàn bộ số thuế phải nộp trong năm. Vậy số thuế TNDN 3 quý đầu năm có bị tính chậm nộp không. Hay chỉ cần tổng 4 quý >=80% số thuế TNDN quyết toán là ổn?
Thanks
 
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên thân thiết
20/10/17
602
237
43
#2
tổng 4 quý >=80% số thuế TNDN quyết toán. Tạm nộp tính lũy kế mà :)))
Nhưng nếu công ty lãi nhiều thì hàng quý bạn nên tạm nộp 1 ít
 
Thích: Kimminhanh
F

Fuji Mountain

Cao cấp
22/9/17
496
124
43
#3
theo tình thần của văn bản hướng dẫn thì bạn làm như vậy cũng ko sai (vì tính cộng dồn 4 quý >80% mà). Tuy nhiên, cán bộ thuế khi đến thanh tra vẫn bắt bẻ chuyện châm nộp thuế vì đã trao quyền tự kế khai và tự nộp thuế (tính tự giác) sao lại không ko nộp khoản thuế TNDN tạm tính dựa trên kết quả kinh doanh hàng tháng/ hàng quý. lúc đó cụng khó ăn nói với thanh tra thuế đây. theo mình thì tính toán cân đối sao cho khoản nộp thuế hợp lý nhất là ok rồi.
 
Thích: Kimminhanh

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603

Xem nhiều