Gửi tiết kiệm 3 tháng, tài khoản 128 cho vào chỉ tiêu nào trong BCLCTT trực tiếp

  • Thread starter VanLyDocHanh107
  • Ngày gửi
VanLyDocHanh107

VanLyDocHanh107

Trung cấp
9/11/10
194
14
18
10
Lê Chân
Em lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014, em có sử dụng phần mềm kế toán nên BC lưu chuyển tiền tệ em chỉ " bấm nút" mà quên chưa nhìn lại chỉ tiêu "tiền và tương đương tiền cuối kỳ" bị thiếu mất 1 món công ty gửi tiết kiệm 3 tháng: 1tỷ.
Các huynh tỷ giúp em với khoản tiền trên thì cho vào đâu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp ạ?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều