Xuất hoá đơn công trình

  • Thread starter taducktth
  • Ngày gửi
T

taducktth

Sơ cấp
30/6/13
19
0
1
35
Nghệ AN
Chào cả nhà: Em có tình huống như thế này muốn trao đổi nhờ cả nhà tư vấn giúp
Công ty có 1 công trình nghiệm thu tháng 12/2017. Hoá đơn đã xuất tháng 12/2017 đúng với ngày nghiệm thu và giao cho chủ đầu tư. Trên hồ sơ nghiệm thu cũng đã ghi nhận nghiệm thu tháng 12/2017. Nhưng đến 30/12/2017 thì chủ đầu tư lại thông báo do không có vốn cuối năm nên vốn cho công trình chuyển sang quý 1/2018 và chủ đầu tư đã trả lại hoá đơn đã nhận. Yêu cầu bên công ty tháng 1/2018 xuất lại hoá đơn khác để chạy vốn.
Giờ thì trên hồ sơ nghiem thu ghi nhận tháng 12/2017 nếu mình xuât hoá đơn tháng 1/2018 thì sai thời điểm. Xếp em thì muốn kê khai nạp thuế đúng thời điểm nên đã hỏi và được tư vấn là cứ kê khai thuế quý 4 và sang tháng 1 xuất một hoá đơn thay thế cho hoá đơn đó. Mọi người cho e cách xử lý tình huống cho hợp lý. Cảm ơn cả nhà
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
797
266
63
64
Chào cả nhà: Em có tình huống như thế này muốn trao đổi nhờ cả nhà tư vấn giúp
Công ty có 1 công trình nghiệm thu tháng 12/2017. Hoá đơn đã xuất tháng 12/2017 đúng với ngày nghiệm thu và giao cho chủ đầu tư. Trên hồ sơ nghiệm thu cũng đã ghi nhận nghiệm thu tháng 12/2017. Nhưng đến 30/12/2017 thì chủ đầu tư lại thông báo do không có vốn cuối năm nên vốn cho công trình chuyển sang quý 1/2018 và chủ đầu tư đã trả lại hoá đơn đã nhận. Yêu cầu bên công ty tháng 1/2018 xuất lại hoá đơn khác để chạy vốn.
Giờ thì trên hồ sơ nghiem thu ghi nhận tháng 12/2017 nếu mình xuât hoá đơn tháng 1/2018 thì sai thời điểm. Xếp em thì muốn kê khai nạp thuế đúng thời điểm nên đã hỏi và được tư vấn là cứ kê khai thuế quý 4 và sang tháng 1 xuất một hoá đơn thay thế cho hoá đơn đó. Mọi người cho e cách xử lý tình huống cho hợp lý. Cảm ơn cả nhà
Bạn đã Xuất HĐ đúng QĐ (... Không cần biết đã nhận tiền hay chưa ...) Bên Chủ ĐT : (..thông báo do không có vốn cuối năm nên vốn cho công trình chuyển sang quý 1/2018 và chủ đầu tư đã trả lại hoá đơn đã nhận. Yêu cầu bên công ty tháng 1/2018 xuất lại hoá đơn khác.. ) Là họ không nắm được QĐ nên bạn phải giải thích cho họ hiểu.
 
  • Like
Reactions: hocviecchuaxong
H

Huyen Vien

Sơ cấp
27/12/17
7
0
1
29
Chào cả nhà: Em có tình huống như thế này muốn trao đổi nhờ cả nhà tư vấn giúp
Công ty có 1 công trình nghiệm thu tháng 12/2017. Hoá đơn đã xuất tháng 12/2017 đúng với ngày nghiệm thu và giao cho chủ đầu tư. Trên hồ sơ nghiệm thu cũng đã ghi nhận nghiệm thu tháng 12/2017. Nhưng đến 30/12/2017 thì chủ đầu tư lại thông báo do không có vốn cuối năm nên vốn cho công trình chuyển sang quý 1/2018 và chủ đầu tư đã trả lại hoá đơn đã nhận. Yêu cầu bên công ty tháng 1/2018 xuất lại hoá đơn khác để chạy vốn.
Giờ thì trên hồ sơ nghiem thu ghi nhận tháng 12/2017 nếu mình xuât hoá đơn tháng 1/2018 thì sai thời điểm. Xếp em thì muốn kê khai nạp thuế đúng thời điểm nên đã hỏi và được tư vấn là cứ kê khai thuế quý 4 và sang tháng 1 xuất một hoá đơn thay thế cho hoá đơn đó. Mọi người cho e cách xử lý tình huống cho hợp lý. Cảm ơn cả nhà
Vấn đề của bạn ở đây chỉ là vấn đề về thanh toán, nếu chủ đầu tư lo quá hạn về thanh toán thì bạn có thể tư vấn cho họ làm công văn gia hạn thanh toán được bên bạn chấp nhận thì ok, or làm cái phụ lục gia hạn thanh toán được mà.
 

Thành viên trực tuyến

  • kimtan2021
  • Anh Duc 123

Xem nhiều

TEXT LINK