Người lao động có 2 thẻ bảo hiểm y tế

  • Thread starter Anh Tạ
  • Ngày gửi
Anh Tạ

Anh Tạ

Sơ cấp
5/6/17
20
8
3
Trường hợp người lao động công ty mình có hộ khẩu tại "XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020" theo quyết định Số: 131/QĐ-TTg thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế như thế nào? Cần có giấy tờ gì?
Xin mọi người giúp đỡ
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK