Giúp e với ạ

  • Thread starter Thao1802
  • Ngày gửi
Thao1802

Thao1802

Sơ cấp
5/1/18
1
0
1
23
Bài 1 Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng 10/2009 có tình hình sau:
- Tồn đầu tháng:
+ 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế là 4.000.000 đ/ sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 4.200.000 đ/ sản phẩm.
+ 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/ sản phẩm.
+ 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/ sản phẩm.
- Mua vào trong tháng:
+ 150 sản phẩm A hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT là 4.100.000 đ/sản phẩm. (50 sản phẩm được thanh toán chuyển khoản cho người bán, số còn lại trả bằng tiền mặt) Doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với:
+ 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT 2.100.000 đ/sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 2.200.000 đ/ sản phẩm. + 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000 đ/ sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm hoá đơn GTGT không ghi mã số thuế của người bán. - Tiêu thụ trong tháng: Cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản phẩm B còn tồn kho 5 sản phẩm với giá bán như sau:
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000 đ/sản phẩm. - Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu đồng. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng biết thuế suất thuế GTGT của tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
750
113
32
Bài 1 Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng 10/2009 có tình hình sau:
- Tồn đầu tháng:
+ 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế là 4.000.000 đ/ sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 4.200.000 đ/ sản phẩm.
+ 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/ sản phẩm.
+ 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/ sản phẩm.
- Mua vào trong tháng:
+ 150 sản phẩm A hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT là 4.100.000 đ/sản phẩm. (50 sản phẩm được thanh toán chuyển khoản cho người bán, số còn lại trả bằng tiền mặt) Doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với:
+ 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT 2.100.000 đ/sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 2.200.000 đ/ sản phẩm. + 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000 đ/ sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm hoá đơn GTGT không ghi mã số thuế của người bán. - Tiêu thụ trong tháng: Cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản phẩm B còn tồn kho 5 sản phẩm với giá bán như sau:
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000 đ/sản phẩm. - Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu đồng. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng biết thuế suất thuế GTGT của tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.
Dài quá đặt gạch đây tối về giải.
 
  • Like
Reactions: Fuji Mountain
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,384
260
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Chào @Thao1802 ,
bạn vui lòng đặt lại tiêu đề bài viết. Các tiêu đề chung chung như thế này sẽ bị xóa theo qui định của diễn đàn đấy.
Cám ơn sự tác của bạn!
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
750
113
32
Tồn đầu tháng:
+ 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế là 4.000.000 đ/ sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 4.200.000 đ/ sản phẩm.
+ 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/ sản phẩm.
+ 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/ sản phẩm.
- Cái đề này 1 Sp tương đương với 1 lần mua bán viết 1 hóa đơn? Do đề ko rõ nên thôi mặc định vậy.
- Thuế GTGT trong kỳ = thuế GTGT đầu kỳ còn dc khấu trừ + thuế GTGT đầu vào - thuế GTGT đầu ra
+ 150 sản phẩm A hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT là 4.100.000 đ/sản phẩm. (50 sản phẩm được thanh toán chuyển khoản cho người bán, số còn lại trả bằng tiền mặt)
Chỉ tính thuế GTGT đầu vào của 50 sản phẩm A = 50 x 4.100.000 x 10% = 20.500.000 đ.
Doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với:
+ 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT 2.100.000 đ/sản phẩm
Chỉ tính thuế GTGT đầu vào của 10 sản phẩm B = 10 x 2.100.000 x 10% = 2.100.000 đ
+ 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000 đ/ sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm hoá đơn GTGT không ghi mã số thuế của người bán
Chỉ tính thuế GTGT đầu vào của 5 sản phẩm B = 5 x 5.800.000 x 10% = 2.900.000 đ
- Tổng thuế mua vào: 28.500.000 đ (3 triệu đề cho)
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000 đ/sản phẩm.
A= (100+150) x 4.300.000 x 10%
B= (30 + 15 - 5 ) x 2.200.000 x 10%
C= (20+10) x 6.000.000 x 10%
Tổng hết thuế GTGT đầu ra: 134.300.000 đ


 
  • Like
Reactions: Fuji Mountain
H

Huyen Vien

Sơ cấp
27/12/17
7
0
1
30
Bài 1 Một cơ sở kinh doanh hàng điện tử trong tháng 10/2009 có tình hình sau:
- Tồn đầu tháng:
+ 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế là 4.000.000 đ/ sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 4.200.000 đ/ sản phẩm.
+ 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/ sản phẩm.
+ 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/ sản phẩm.
- Mua vào trong tháng:
+ 150 sản phẩm A hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT là 4.100.000 đ/sản phẩm. (50 sản phẩm được thanh toán chuyển khoản cho người bán, số còn lại trả bằng tiền mặt) Doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với:
+ 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi chép đúng quy định, giá chưa có thuế GTGT 2.100.000 đ/sản phẩm, số còn lại có hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là 2.200.000 đ/ sản phẩm. + 10 sản phẩm C có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000 đ/ sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm hoá đơn GTGT không ghi mã số thuế của người bán. - Tiêu thụ trong tháng: Cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản phẩm B còn tồn kho 5 sản phẩm với giá bán như sau:
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm A là 4.300.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm B là 2.200.000 đ/sản phẩm.
+ Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm C là 6.000.000 đ/sản phẩm. - Thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu đồng. Yêu cầu: Xác định thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng biết thuế suất thuế GTGT của tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện tốt chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ.
Số tiền thuế phải nộp trong tháng là (250 x 4,300,000 + 40 x 2,200,000 + 30 x 6,000,000) x 10% = 134,300,000 đồng
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều