Làm thế nào bảo hiểm biết doanh nghiệp đóng bảo hiểm ở mức nào?

  • Thread starter hoacotu0792
  • Ngày gửi
H

hoacotu0792

Cao cấp
2/6/16
347
12
18
28
Em đang làm thang bảng lương năm 2018 nhưng em có 1 thắc mắc là trên thang bảng lương của em có 10 bậc nhưng ví dụ em muốn đóng bảo hiểm cho lao động ở bậc 3 thì làm sao bảo hiểm biết là em đóng ở mức đấy nhỉ vì trên thang bảng lương em không ghi là lao động đó được đóng bảo hiểm ở mức nào cả
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
750
113
32
Em đang làm thang bảng lương năm 2018 nhưng em có 1 thắc mắc là trên thang bảng lương của em có 10 bậc nhưng ví dụ em muốn đóng bảo hiểm cho lao động ở bậc 3 thì làm sao bảo hiểm biết là em đóng ở mức đấy nhỉ vì trên thang bảng lương em không ghi là lao động đó được đóng bảo hiểm ở mức nào cả
Lúc làm hồ sơ báo tăng có khai báo lương đóng bảo hiểm mà?
 

Thành viên trực tuyến

  • lalaminishow
  • P.T.Quyen

Xem nhiều