Tổ chức hệ thống kế toán quản trị

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,169
995
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
Có 1 câu hỏi dành cho các bạn thành viên:
Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp, bắt đầu từ đâu (tóm gọn 10 từ) ?
Mời anh/chị tham gia trả lời như sau:
-Tóm gọn trong 10 từ câu mở màn.
-Giải thích ngắn gọn vì sao chọn như vậy.
Ví dụ:
-Tổ chức lại hệ thống tài khoản
-Lý do: từ hệ thống tài khoản sẽ lấy được dữ liệu phân tích.
Bạn nào trả lời đúng ý mình nhất sẽ mời 1 chầu cafe starbuck tại SansPhanXichLong
(đúng ý mình có thể không phải là chuẩn nhất nhưng cùng nhìn 1 hướng giống mình.)
#QuanTriTrenNenTangKeToan
Chia sẽ trên WktFb: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766353723394974&set=gm.1550735651700561&type=3&theater&ifg=1
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
24/4/03
3,169
995
113
17
HCM
www.thanhnamtax.com
Có nhiều câu trả lời và đây là câu mà mình tâm đắc nhất:

Bắt đầu từ y/c của chiến lược phát triển dài hạn và nhu cầu quản trị hàng ngày.

Như vậy sẽ xd hệ thống cung cấp thông tin cho cả nhu cầu dài hạn và hàng ngày.

upload_2018-1-12_11-43-18.png
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
797
267
63
63
Có 1 câu hỏi dành cho các bạn thành viên:
Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho doanh nghiệp, bắt đầu từ đâu (tóm gọn 10 từ) ?
Mời anh/chị tham gia trả lời như sau:
-Tóm gọn trong 10 từ câu mở màn.
-Giải thích ngắn gọn vì sao chọn như vậy.
Ví dụ:
-Tổ chức lại hệ thống tài khoản
-Lý do: từ hệ thống tài khoản sẽ lấy được dữ liệu phân tích.
Bạn nào trả lời đúng ý mình nhất sẽ mời 1 chầu cafe starbuck tại SansPhanXichLong
(đúng ý mình có thể không phải là chuẩn nhất nhưng cùng nhìn 1 hướng giống mình.)
#QuanTriTrenNenTangKeToan
Chia sẽ trên WktFb: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1766353723394974&set=gm.1550735651700561&type=3&theater&ifg=1
Đặc điểm SX - KD và qui mô DN ...
 

Thành viên trực tuyến

  • Tú Trinh Lý

Xem nhiều