Mọi người định khoản giúp mình với.....

  • Thread starter hoasendo
  • Ngày gửi
H

hoasendo

Sơ cấp
17/5/07
1
0
0
thanh hoa
#1
Mình mong mọi người giúp mình định khoản bài tập môn kthcsn này với:
Tại 1 đ/vị HCSN Y có tình hình như sau (đ/vị tính :1000đ) :
A- Số dư cuối kỳ tính đến ngày 30/1 năm 2000
1. TK 111 : 4.000
2. TK 112 : 100.000
3. TK 152 : 2. 000
trong đó :
VL A 200 (số lượng :10 m3 . đơn giá :20)
VL B 200 ( -nt- :10kg , -nt- :20)
VL C 400 ( -nt- : 5chiếc, -nt- :80)
DC A : 800(số lượng 1 cái , đơn giá 800)
DC B : 400(số lượng 2m , đơn giá 200)
B- Các nghiệp vụ KT phát sinh trong 02/2000:
1. Tạm ứng kho bạc nhập quỹ tiền mặt : 20.000
2. Rút dự toán ngân sách chuyển khỏan mua vật liệu nhập kho
VL A số lượng 16m3, đơn gía 25
VL B số lượng 20kg , đơn gía 25
VL C số lượng 10chiếc , đơn gía 100
3. Mua dụng cụ nhập kho :
-DC A số lượng 10 cái , đơn gía 800
-DC B số lượng 10m , đơn gía 180
Đơn vị chi trả trước 5.000 bằng tiền mặt , số còn lại chưa thanh toán cho người bán .Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt là 200
4. Xuất vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp
-VL A 20m3
_VL B 22,5kg
-VL C 12 chiếc
5. Xuất dụng cụ dùng cho hoạt động sự nghiệp
-DC A 10 cái
-DC B 10m
Yêu cầu: lập định khoản kế tóan - kẻ sơ đồ tài khoản 152 (mở chi tiết)
(Kế toán xuất kho vật liệu theo PP bình quân gia quyền)
Cảm ơn mọi người trước....
 
N

NGUYENQUOCHUNG

Sơ cấp
11/2/06
2
0
0
HCM
#2
Trời à Nó Dể Thế Mà Có Gì đâu? Khó Lắm Thì Baïn Ghé Chỗ Mình Cho Mượn Cuốn "chế độ Kế Toán Hcsn Giá 110.000 đ " Rất Dể Hiểu,nếu Tới đó Bạn Cũng Ko Hiểu Thì Về Quảng Trị Tui Cho Mượn
 
D

diemxua

Thành viên thân thiết
#3
Định khoản:
1.Tạm ứng kho bạc: Nợ TK111/Có TK336: 20.000.
2. Nhập kho:Căn cứ phiếu nhập kho:
Nợ TK152: (16*25+20*25+10*100)=1.900
(Chi tiết VLA:, VLB:,VLC:...)
Có TK461: 1.900
Đồng thời ghi đơn Có TK008: 1.900.
3. Căn cứ phiếu nhập kho CC,DC:
Nợ TK153: (10*800+10*180+200): 10.000 (Bao gồm cả phí vc)
Có TK111: (5.000+200)=5.200
Có TK331: 4.800.
4. Xuất VL: (Theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ
- Trước hết xđ đơn giá bình quân:
ĐGBQ=(Trị giá VT tồn đầu kỳ+Trị giá nhập trong kỳ)/(SL VT tồn đầu +SL nhập trong kỳ).
+ĐGBQVLA = (10*20+16*25)/(10+16)=23
+ĐGBQ VLB = (10*20+20*25)/(10+20) = 23,3
+ĐGBQ VLC = (5*80+10*100)/(5+10) =93,3.
- Trị giá VL xuất kho:
+ VLA = 20*23=460.
+ VLB = 22,5*23,3 = 524,25.
+VL C = 12*93,3 = 1.119,6
Căn cứ phiếu xuất kho ghi:
Nợ TK661,631/Có TK152: (460+524,25+1.119,6)=2.103,85
(Chi tiết cho từng VL).
5. Xuất CC,DC: tương tự 4.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều