Tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

  • Thread starter Lặng Yên
  • Ngày gửi
Lặng Yên

Lặng Yên

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
24/9/14
5,421
1,467
113
26
Quận Tân Bình
#1
Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán thông báo tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng năm 2018.

proxy.php?image=http%3A%2F%2F4wkt.net%2Ff%2F4zv6fqguh94dqto.png&hash=e12ce3c18d5a5d82d9d5f671559715c3


Tài liệu


Gồm 7 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: tài chính và quản lý tài chính nâng cao
- Chuyên đề 3: thuế và quản lý thuế nâng cao
- Chuyên đề 4: kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
- Chuyên đề 5: kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao
- Chuyên đề 6 : phân tích hoạt động tài chính nâng cao
- Chuyên đề 7: ngoại ngữ (tiếng anh)

07 chuyên đề được viết chi tiết trên bản word.

Tải trên trang tư vấn : TẠI ĐÂY.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • loanman
  • phankinhdoanh
Xem nhiều