Thuế thu nhập cá nhân với TH công ty (NSD LD) chi mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ cho NLĐ hàng tháng.

  • Thread starter bichvan.tax06
  • Ngày gửi

1041 lượt xem

bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
4,052
463
83
Thủ Đô
Hôm nay, tớ chia sẻ về trường hợp: Thuế thu nhập cá nhân với TH công ty (NSDLD) chi mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ cho NLĐ hàng tháng.

Thực trạng là nhiều người nhầm lẫn giữa Bảo hiểm nhân thọ và Bảo hiểm sức khỏe. Nếu không phân biệt được 2 loại bảo hiểm này sẽ dẫn tới áp dụng sai quy định về thuế TNCN.
- Nếu gói bảo hiểm NSD Lao động mua cho NLĐ là Gói bảo hiểm sức khỏe thì khoản này không tính vào thu nhập chịu thuế NLĐ.
- Nếu gói bảo hiểm NSD Lao động mua cho NLĐ là Gói bảo hiểm nhân thọ, có tích lũy phí bảo hiểm thì khoản này là thu nhập chịu thuế TNCN. Tuy nhiên, TN này chỉ chịu thuế khi NLĐ nhận được khoản phí tích lũy do cơ quan bảo hiểm chi trả khi đến hạn tất toán hợp đồng hoặc khi chấm dứt HĐ trước hạn. Riêng tiền lãi nhận được khi đáo hạn hợp đồng là thu nhập không chịu thuế TNCN. Hàng tháng NSD lao động (Cty) đóng phí bảo hiểm Nhân thọ cho NLĐ thì không khấu trừ thuế TNCN.

+ ĐỊNH NGHĨA nôm na để mọi người dễ phân biệt 2 loại bảo hiểm này như sau:
1. Bảo hiểm nhân thọ là số tiền phí phải đóng hàng tháng, hàng năm & kéo dài hợp đồng nhiều năm, có tích lũy & được CQ bảo hiểm chi trả 1 khoản lãi & tất toán hợp đồng khi đến hạn. Trong thời gian đóng bảo hiểm, nếu xảy ra sự cố không may thì người tham gia bảo hiểm nhân thọ cũng được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trên HĐ....(CÓ TÍCH LŨY VỀ PHÍ BẢO HIỂM). (Một số cty BH Nhân thọ như: Dai-ichi, AIA, Prudential...)

2. Bảo hiểm sức khỏe là khoản 1 số DN vẫn hay mua cho CBCNV theo gói như mua gói khám sức khỏe hàng năm của Hồng Ngọc, Vinmec...hết năm nếu có nhu cầu thì sẽ ký hợp đồng mua tiếp. Thường các DN hay mua cho các quản lý cấp trung trở lên. (TH NÀY KHÔNG TÍCH LŨY VỀ PHÍ BẢO HIỂM, TỨC LÀ HẾT HẠN HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ LÃI VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN LẠI PHÍ TÍCH LŨY BH ĐÃ ĐÓNG NHƯ BẢO HIỂM NHÂN THỌ)

+ PHÂN TÍCH VĂN BẢN:
- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính:
+ Tại Khoản 3 Điều 11 sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công:
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm;
Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, ...mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm...

+ Tại khoản 2 Điều 14 sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công:
“6. Căn cứ tính thuế đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc là khoản tiền phí tích lũy mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động và tỷ tệ khấu trừ 10%.
Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế khi người sử dụng lao động mua bảo hiểm.
Đến thời điểm đáo hạn hợp đồng doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động. Trường hợp khoản phí tích lũy được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền phí tích lũy.... ”

+ LƯU Ý ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRƯỚC THỜI HẠN.
Trường hợp DN chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước thời hạn, DN nhận lại được 1 khoản phí do Cty bảo hiểm chi trả:
+ Nếu DN hưởng 100% (NLĐ ko được nhận) thì khoản thu nhập này NLĐ không phải đóng thuế TNCN.
+ Nếu DN trích 1 phần trong khoản giá trị hoàn lại do Cty bảo hiểm nhân thọ chi trả, để chi trả cho NLĐ thì khoản tiền trợ cấp NLĐ nhận được này thuộc thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.
- Nếu được trả cùng với tiền lương tháng của NLĐ làm việc thì Cty có nghĩa vụ phải khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần trên tổng thu nhập tính thuế để nộp vào ngân sách nhà nước;
- Nếu nhân viên đã chấm dứt hợp đồng lao động, không còn làm việc tại Công ty thì khi chi trả 1 phần trợ cấp cho nhân viên, DN có trách nhiệm khấu trừ theo mức 10% trên tổng số tiền chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo thêm CV 6639/CT-TTHT ngày 13/7/2016 của Cục Thuế TPHCM.
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Huyền Mia

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK