SỐ HÓA ĐƠN

  • Thread starter Võ Đặng Tường Vi
  • Ngày gửi
V

Võ Đặng Tường Vi

Sơ cấp
21/8/17
28
2
3
24
#1
Bên em đổ dầu cty A, cuối tháng cty đó xuất hóa đơn cho bên em. Cty A có 2 cửa hàng và bên đó bảo là chia 5 cuốn hóa đơn ra cho 2 cửa hàng xuất nên khi em nhận hóa đơn thì số ngày tăng nhưng hóa đơn không tăng theo ngày (ví dụ ngày 22/8/2018 số hóa đơn là 0005752, ngày 25/8/2018 số hóa đơn là 0005612, 31/8/2018 số hóa đơn là 0005840). Vậy anh chị cho em hỏi là như vậy có được không ạ?
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
956
159
43
Mây và núi!!!
#2
Bên em đổ dầu cty A, cuối tháng cty đó xuất hóa đơn cho bên em. Cty A có 2 cửa hàng và bên đó bảo là chia 5 cuốn hóa đơn ra cho 2 cửa hàng xuất nên khi em nhận hóa đơn thì số ngày tăng nhưng hóa đơn không tăng theo ngày (ví dụ ngày 22/8/2018 số hóa đơn là 0005752, ngày 25/8/2018 số hóa đơn là 0005612, 31/8/2018 số hóa đơn là 0005840). Vậy anh chị cho em hỏi là như vậy có được không ạ?
Được
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
956
159
43
Mây và núi!!!
#4
Dạ a có thể cho em xin thông tư hướng dẫn về vấn đề này không ạ?
Căn cứ điểm d điều 16 TT 39/2014/TT-BTC:
"
d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.
.."
bạn tham khảo thêm nhé
 
Thích: Huyền Mia
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên thân thiết
20/10/17
597
235
43
#6
E tưởng.Nếu các quyển hóa đơn đó có ký hiệu khác nhau thì được. Nếu các hóa đơn có cùng mẫu số, ký hiệu thì phải sử dụng từ quyển này sang quyển kia
 
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
956
159
43
Mây và núi!!!
#7
Căn cứ điểm d điều 16 TT 39/2014/TT-BTC:
"
d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.
.."
bạn tham khảo thêm nhé
 
Thích: Huyền Mia
V

Võ Đặng Tường Vi

Sơ cấp
21/8/17
28
2
3
24
#8
Căn cứ điểm d điều 16 TT 39/2014/TT-BTC:
"
d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.
.."
bạn tham khảo thêm nhé
dạ em cảm ơn ạ
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều