Một số điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ - CP về Hóa đơn điện tử

xanha78

xanha78

Thành viên thân thiết
21/7/04
210
37
28
#1
nghi-dinh-119-2018-nd-cp-jpg.19476

Vậy là sau hơn 04 năm thai nghén, Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt bút ký. Nghị định 119/2018 sửa đổi và sẽ thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vào ngày 01/11/2018.

Tôi ghi nhận một số điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ-CP như sau:
 • Đối tượng áp dụng được mở rộng cho cả các Hộ Kinh Doanh cá thể có đủ điều kiện về Doanh số và Nhân sự.
 • Có hai khái niệm Hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế (CQT) và Hóa đơn điện tử không có mã của CQT
 • Quy định thêm nhiều loại ấn chỉ trong đó có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Bộ tài chính sẽ quy định thống nhất Định dạng file Hóa đơn điện tử
 • Quy định rõ Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán trừ TH khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu với CQT
 • Xử lý sai xót với Hóa đơn điện tử đã lập thì thông báo ngay cho CQT bằng mẫu đính kèm theo Phụ lục
 • CQT sẽ cung cấp việc tra cứu hóa đơn điện tử Public.
 • Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp còn hóa đơn giấy thì được tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020.
Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn Comment ở dưới nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Huyền Mia

Huyền Mia

Thành viên sơ cấp
20/10/17
466
175
43
25
#3
View attachment 19476
Vậy là sau hơn 04 năm thai nghén, Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt bút ký. Nghị định 119/2018 sửa đổi và sẽ thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vào ngày 01/11/2018.
Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-Invoice đã ghi nhận một số điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ-CP như sau:
 • Đối tượng áp dụng được mở rộng cho cả các Hộ Kinh Doanh cá thể có đủ điều kiện về Doanh số và Nhân sự.
 • Có hai khái niệm Hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế (CQT) và Hóa đơn điện tử không có mã của CQT
 • Quy định thêm nhiều loại ấn chỉ trong đó có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Bộ tài chính sẽ quy định thống nhất Định dạng file Hóa đơn điện tử
 • Quy định rõ Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán trừ TH khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu với CQT
 • Xử lý sai xót với Hóa đơn điện tử đã lập thì thông báo ngay cho CQT bằng mẫu đính kèm theo Phụ lục
 • CQT sẽ cung cấp việc tra cứu hóa đơn điện tử Public.
 • Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp còn hóa đơn giấy thì được tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020.
Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn Comment ở dưới nhé.
Trước ngày Nghị định này có hiệu lực 1/11/2018 mình vẫn được in và phát hành sử dụng hóa đơn giấy c nhỉ @@
 
M

minh221

Thành viên sơ cấp
25/4/18
19
5
3
24
#4
View attachment 19476
Vậy là sau hơn 04 năm thai nghén, Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã được thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt bút ký. Nghị định 119/2018 sửa đổi và sẽ thay thế nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ vào ngày 01/11/2018.
Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-Invoice đã ghi nhận một số điểm mới của Nghị định 119/2018/NĐ-CP như sau:
 • Đối tượng áp dụng được mở rộng cho cả các Hộ Kinh Doanh cá thể có đủ điều kiện về Doanh số và Nhân sự.
 • Có hai khái niệm Hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế (CQT) và Hóa đơn điện tử không có mã của CQT
 • Quy định thêm nhiều loại ấn chỉ trong đó có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
 • Bộ tài chính sẽ quy định thống nhất Định dạng file Hóa đơn điện tử
 • Quy định rõ Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy KHÔNG có hiệu lực để giao dịch, thanh toán trừ TH khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu với CQT
 • Xử lý sai xót với Hóa đơn điện tử đã lập thì thông báo ngay cho CQT bằng mẫu đính kèm theo Phụ lục
 • CQT sẽ cung cấp việc tra cứu hóa đơn điện tử Public.
 • Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp còn hóa đơn giấy thì được tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020.
Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn Comment ở dưới nhé.
Phen này mấy ông cung cấp chứng chỉ số hóa đơn điện tử hốt bạc:p
Bạn giải thích dùm mình:
"Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử
1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
"
Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm .. lập hóa đơn:eek: nghe có vẻ không dễ nuốt nhỉ(?)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều