Tính thanh khoản

  • Thread starter LêNa789654
  • Ngày gửi
LêNa789654

LêNa789654

Sơ cấp
15/9/18
1
0
1
22
#1
Mn giúp e vài câu hỏi này với đang thảo luận mà chưa biết phải trả lời sao
- Ứng dụng phân tích tính thanh khoản trong lựa chọn mua sắm (cá nhân, doanh nghiệp)?
- Ứng dụng phân tích tính thanh khoản trong phân tích tài chính của đối tượng (đối thủ, đối tác, doanh nghiệp dự định đầu tư ...)?
- Phân tính tính thanh khoản là chỉ cần phân tích ở thời điểm hiện hay cả ở thời điểm tương lai? Đồ thị diễn biến tính thanh khoản, một lựa chọn tối ưu trong phân tích tài chính?
- Mối liên hệ giữa tính thanh khoản và các khoản nợ? Tỷ lệ nợ cao, tính thanh khoản cũng cao so với tỷ lệ nợ thấp tính khoản thấp thì trường hợp nào "nguy cấp" hơn?

e cám ơn mn
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • thuyle120489
  • xediengiatot
Xem nhiều