trên hợp đồng lao động có 2 mức lương có được không

phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
Thành viên BQT
#2
Căn cứ điều 3 thông tư 23/2013/TT-BTC thì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bao gồm:
- Mức lương
- Phụ cấp lương
- Khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương...

Do đó, hợp đồng lao động chỉ có 1 mức lương duy nhất chứ không có 2 mức lương như bạn nêu.

Ngoài ra, căn cứ đóng BH bắt buộc từ 01/01/2018 là mức lương + các khoản phụ cấp + các khoản bổ sung khác.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều