Cập nhật mới nhất về thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu cho công ty mới thành lập

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác
1. Kê khai thuế môn bài
Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Điểm mới: Hồ sơ kê khai thuế môn bài là Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 01/01/2017.
Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC.
2. Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp
  • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu trên 10 tỷ đồng. Mức thuế môn bài cả năm là 3.000.000 đồng.
  • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu từ 10 tỷ đồng trở xuống. Mức thuế môn bài cả năm là 2.000.000 đồng.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diên, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác mức thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm.
3. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:
  • Doanh thu bình quân năm trên 500 triệu đồng. Mức thuế môn bài cả năm là 1.000.000 đồng.
  • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm. Mức thuế môn bài cả năm là 500.000 đồng.
  • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm. Mức thuế môn bài cả năm là 300.000 đồng.
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều

TEXT LINK