CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI CON ỐM

  • Thread starter Rua Diu Dang
  • Ngày gửi

588 lượt xem

Rua Diu Dang

Rua Diu Dang

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
29/5/17
554
330
63
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI CON ỐM
- Đối tượng được hưởng:
• Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội là cha hoặc mẹ nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm
- Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau:
• Con dưới 3 tuổi: tối đa 20 ngày làm việc/năm
• Con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi: tối đa 15 ngày làm việc/năm
- Mức hưởng:
• Mức hưởng = (Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24 ngày) x 75% x số ngày nghỉ việc
- Hồ sơ xin hưởng chế độ khi con bị ốm:
• Sổ BHXH
• Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) trong trường hợp điều trị nội trú.
• Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trong trường hợp con điều trị ngoại trú (mẫu C65-HD), sổ khám bệnh của con (bản chính hoặc bản sao) thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên người mẹ hoặc cha; tên, tuổi của con, số ngày nghỉ chăm sóc con.
- Ghi chú:
• Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau
• Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau (Phải có xác nhận của bệnh viện là cả cha và mẹ cùng nghỉ chăm con ốm)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều